-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ بهمن ۱۲, چهارشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 836 | انتقام قول اردوی شاهین در مسجد پشاور گرفته شد


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | سید بلال فاطمی | برنامه 835 | نبردِ جهانی برسر واخان بدخشان


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 834 | شرط اول ایجاد حکومت طالبان خوب


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 833 | جبهه مقاومت / فصل نبرد نزدیک می شود


 

انگلیس ها و اعراب زبان های دنیا را دزدیدند

 نوشته‌ محمدعثمان نجیب

هلوکاست انگلیس بر ضد زبان فارسی.

بخش دوم:


۱۴۰۱ بهمن ۹, یکشنبه

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 828 | رمان عجیب شوروی | چگونه فولاد آبديده شد؟


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 827 | لطف الله مشعل: رژیم غنی چرا در ترور مارشال دوستم ناکام شد؟


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 826 | منشور حزب ملی آزادی | یک طرح تکراری و ارتجاعی است


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 825 | احمد شاه مسعود در کتابخانۀ ظاهر شاه


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 824 | چرا شمال علیه طالبان نه جنگید؟


 

جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 823 | جبار ثابت، مردی سر به هوا، جالب، شریک دزد، رفیق قافله


 

۱۴۰۱ بهمن ۷, جمعه

سقوط پاکستان برابر با سقوط اسرائیل است

 

منظور ملاذاکر از لشکر 7 هزار نفری داعش، 

کوماندوهای جمهوری است؟

املاک شخصی درپنجشیر«ملکیت امارت» اعلام می شود


جمهوری پنجم | رزاق مامون | برنامه 822 | سقوط پاکستان برابر با سقوط اسرائیل است


 

روح جاپانی هیتلر ژاندارم دریا می شود

 

دو کانال تنفس چین در دست امریکا است


راز برای اولین بار فاش می شود!

 

حکم محکمه قلابی کابل بانک 

با فشار کرزی، دشنام گویی قسیم فهیم و دلقکی سپنتا در ارگ نوشته شد!


فساد قومی در قوۀ قضائیه جمهوری

 


قاضیان شریک مافیا بودند

امریکا راهی جز اتحاد با طالب نداشت.