-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ بهمن ۳۰, دوشنبه

من اکثر گفت وشنفت های سخت غلط انداز  با گلبدین را شنیدم. فرسته های پسرش را هم می خوانم. اما واکنش های مردم را در قبال گفتار و نوشتار هردوی آن ها با علاقه می خوانم. بعد می بینم که واکنش مردم مثل چکش های کوچکی اند که بر پیکر نا تراشیدۀ یک صخره سخت کوفته می شود و صخره نه آوازی می شنود؛ نه دردی احساس می کند و نه ربطی به خوبی و بدی دارد. آنگاه معتقد شدم که این پدر و فرزند اساساً به شنیدن هزار نوع دشنام، سرزنش، تشر و تپک معتاد اند و از آن متلذذ می گردند. وای... توضیحش برایم سخت است. 

تشویش امریکا از بروز یک جنگ داخلی درافغانستان

به گزارش نیویورک تایمز، به دنبال گسترش اختلاف بین فرمانروایان ولایتی با دکترغنی، امریکا نسبت به یک بروز یک جنگ داخلی درافغانستان بیم ناک شده است. با وجودی که میان رهبران افغان در مبارزه با طالبان دیدگاه مشترکی وجود دارد، درگیری داخلی بین جناح ها مشکلات بیشتری را سبب شده است. اداره بازرس کل در وزارت دفاع امریکا در تازه ترین گزارش خویش قید کرده است که استراتیژی جدید امریکا در افغانستان به هدف گسترش بمباران و اعمال فشار بر پاکستان علیه طالبان موثر واقع نشده است.

درکابل به من گفته شدکه طالبان دوستدار ملت افغانستان اند!

 
 
روباه دم خود را به شاهدی می گیرد.
 

چگونه می شود اتباع یک کشور یا دولت را که نام مشخص و معین آن افغانستان است افغان خطاب کرد؟

عزیز آریانفر
 چیزی به نام «ملت افغان» در قانون اساسی نداریم. 
طبق تعریف صریح قانون اساسی ما افغانستانی هستیم نه افغان.

استاد سیاف و حنیف اتمر یکی پی دیگر به طواف بن سلمان دعوت شدند. منتظر پس آیند وضد پس آیند این سفر باید بود. کار انتخابات تمام است و اگر سقوط غنی ناگهانی و زودهنگام اتفاق نیفتدُ جز ایجاد یک شورای رهبری مختلط تحت بیمه امریکا راه دیگری برای نجات نیست.

هواپیمای ساقط شده نقص فنی داشت

 

تصاویر: حجت اله فولاد و كاوه خليلی خلبانان هواپیما و محمدحسین فرش سنگی، سرمهماندار پرواز
 

۱۳۹۶ بهمن ۲۹, یکشنبه

پیتر تامسن: رابطه‌ی آی اس آی و حکمتیار رابطۀ پدرو فرزند است

سیامک «هروی»

پاسخ پرتو نادری به دکترغنی و قوماندان ملیشه های قندهار

من می گویم تو بیرون شو!

یک سرور دانش تاجک مُدل ظهور کرد

عبدالجبار تقوا رییس انجمن والیان افغانستان:

انتخابات آینده بدون سهم و حضور طالبان مشروعیت ندارد، حکومت باید زمینۀ حضور طالبان را فراهم و سپس انتخابات‌ها را برگزار کند. درین حال گزارش ها مشعر اند که شماری از سیاسیون داخل دولت و خارج از دولت که خود را کلان های شمالی قلمداد کرده اند، با در چندین نوبت با غنی- اتمر در مذاکره و معامله شرکت کرده اند. با این حال، منابع مستقل از محل می گویند که این دسته بسیار کوچک معتاد به پول است که هیچ نقشی در اراده و تصمیم گسترۀ شمالی ندارند.

مگر دونفرعامل مستقیم بیگانه قادر اند همه را برضد هم به جنگ بکشند؟

غائله ای را که غنی- اتمر بر پا کرده اند، برای قوم پشتون تبعاتی بسیار خرابتر دارد. غنی و اتمر یکی پی دیگر امریکا و انگلیس می روند. اما مردم می مانند. هرگاه حس باقی مانده همزیستی زایل شود. جبرانش خیلی دشوار است.
چند سال پیش، کریم خرم پشاور نشین به خاطر جا انداختن یک واژه انگلیسی به جای فارسی درذهن هزاران نفر خندق افتراق حفر کرد و چیزی به دست نیاورد. اما زورگویی ولجاجت درین دوره به مراتب زننده و گسترده است و فرجام بدی خواهد داشت.
یک راه وجود دارد که در برابر این دسته آشوب همه ایستاده شوند. به نفع همه است که این ها را متوقف کنند. این ها بی گفت وگو از سوی شمال، غرب و حوزه مرکز متوقف شدنی هستند. این پدیده بدتر از القاعده و طالب است. وقتی نام افغانستان ارزشی متحد المال است، واژه بازی های الحاقی و غیر ضروری چه گرهی را می گشاید؟

هرایالت می تواند شناسنامه خودش را چاپ و توزیع کند

تیم کوچک ارگ زور دایمی برای تحقق طرح های از نوع محمد گل خان مهمند ندارد. طرح امروز غنی حتی در زمان محمد گل مهمند ونادر خان به شکل کنونی نتوانست تحمیل شود. صرفن تا گودال تجزیه یا ساختار فدرالی می تواند جلو برود. حساب کرده اند که بعداً نوبت به مرحله زور می رسد. این زور نه در ید دولت است؛ نه درتوان امریکا و نه در توان دسته جات جزیره ای. این روند سبب شکل گیری تدریجی حکومت مستقل در شمال و غرب می شود. حاکمیت های شمالی و غرب را نمی توان تصرف کرد. وقتی همزیستی و هم پذیری شکسته شود هر حکومت موظف است شناسنامه مورد نظر خود را توزیع کند. سپس نوبت به تصویب قانون اساسی ایالتی می رسد. کشور دقیقاً به همان سو پیش می رود. غنی- اتمر همان گونه که از گلبدین چیزی حصول نتوانست سیاسی کردن شناسنامه و ابزاری ساختن شناسنامه و ایجاد شکاف قومی نیز باعث نجات شان نخواهد شد. 
هند وایران پیمانی را امضاء کردند که به موجب آن کنترول عملیاتی بخشی از بندر چاه بهار در سواحل شرقی ایران برای مدت هجده ماه به هند واگذار می شود. 
 پروژه ساخت شاهراهی با هزینه ۸۵ میلیون دالر که به طول نود کیلومتر از بندر گوادر عبور خواهند کرد،‌ افغانستان، هند و ایران را با هم وصل می کند. هند درتلاش توسعه بندر چاه بهار به هدف دسترسی به بازارهای آسیای میانه و افغانستان است. 

جنرال قمرجاوید: ‌پناه گاه های تروریستی درخاک افغانستان استلوی درستیز می گوید که از خاک افغانستان ۱۲۳ بار بر غدارستان حمله شده است.
به حواله پایگاه اطلاع رسانی بزنس استاندارد

واشنگتن پست: درجنگ وصلح افغانستان کدام پیشرفتی حاصل نشده

به گزارش واشنگتن پست، اداره بازرسی ویژه امریکا درامور افغانستان درآخرین گزارش خویش گفته است که براساس یافته های موجود هنوز زود است که گفته شود بن بست جنگی از زمان اعلام پالیسی جدید ترمپ شکسته شده است.  درگزارش آمده است که درطی سه ماه کدام تغییری در درصدی نفوس یا تعداد ولسوالی های تحت اداره حکومت افغانستان رونما نشده وکدام پیشرفتی هم در رابطه به پروسه صلح با طالبان وجود ندارد.

فشار دادن عصیبت های هویتی از طریق انتشارشناسنامه های تحمیلی اعلام جنگ ابدی به حساب می رود. این اقدام کار ایران و روسیه را به هدف بازگشت فعال دررهبری سیاسی افغانستان چند پارچه خیلی خیلی آسان می سازد. اکنون دو سوم افغانستان دربرابراین تصمیم خواهند ایستاد. این مساله ای است که حتی اگر یک ولایت در برابر این زورگویی دست به مقاومت بزند، هر گونه حکومتی را می تواند برای دایم درآشوب نگهدارد. حکومت دو راه دارد: یا این تصمیم خود را لغو کند یا خودش را با فروپاشی کامل نظام آماده نگهدارد.

زمینه سازی برای دوام حکومت غنی- عبدالله ازین جا شروع شده است

دادگاه جهانی بررسی جرایم جنگی بیش از یک میلیون ادعا را درباره نقض حقوق بشر در افغانستان دریافت کرده است.

دادگاه جهانی جرایم جنگی که از سه ماه قبل روند جمع آوی جرایم جنگی را آغاز کرده است تا کنون بیش از یک میلیون شکایت را ثبت کرده است. در بیانیه این نهاد آمده است که در طی چهار دهه جنگ افغانستان، جناح های گوناگون بشمول طالبان، نیروهای دولتی و نیروهای خارجی مرتکب جنایت های جنگی شده اند.قرار است این دادگاه، پرونده‌های جرایم جنگی و ضد بشری در افغانستان را از اول ماه می سال 2003 بدینسو بررسی ‌کند.

دکترعبدالله در زمانی دو باره به صف مردم خودش را نزدیک کرده  که دیگر احساس کرده است که نوبت بیرون انداختن خودش از سوی تمامیت طلبان نیز فرا رسیده است. به همان اندازه ای که یک دست سازی جعلی جامعه یک خواب و خیال است، داشتن امید از عبدالله و گروه کوچک مأمورین دور ونواحش نیزعبث است. 
هدف از پا فشاری بر توزیع شناسنامه بدون اجماع ملی آن است که هرگز نفوس واقعی مملکت و این که کدام اقوام از نظر نفوس در چه سطحی هستند، معلوم نشود. هدف دوم این است که پشتون ها را علیه رقبای سیاسی خویش متحد کنند؛ اما به چه قیمتی!
آوردن اتفاق بین پشتون ها این است که منافع مشترک شان با دیگر اقوام ضمانت شود؛ نه تحمیل صرفن یک کلمه که برای پشتون نه نان می دهد، نه اطمینان، نه افتخار. فایده اش این است که هماره با دیگران در کشمکش باشد.

همان چیزی درحال اتفاق افتادن که همه ما از آن همیشه ترس داشته ایم

بحران شناسنامه های برقی را برای همین روز پس انداز کرده بودند. اینک بدترین شرایطی که همه از آن بیم داشتند، فرا رسید. اگر قرار است عقلانیتی برای همزیستی باقی مانده باشد، باید تیم کوچک حکومت را درین همین نقطه متوقف کنند. ورنه همان چیزی پیش می آید که همه از آن می ترسیم و نمی خواهیم اتفاق بیفتد. راهی را که غنی- اتمر در پیش گرفته اند، فقط وفقط ( آن هم درکوتاه مدت) به نفع امریکا است. در درازمدت، نتایج منفی آن به طور کامل دامن امریکا را هم خواهد گرفت.

۱۳۹۶ بهمن ۲۸, شنبه

هردم از این باغ بری میرسد.....؛ بخوانید!


ممنوعیت عکس بانوان بر روی مزارها

به گزارش شبتاب نیوز، زن‌ستیزان حاکم بر ایران تابلوی جدیدی در امامزاده حسن سبزوار نصب کردند که بر روی آن نوشته شده است:... افرادی که سنگ مزار عزیزانشان عکس خانم است در اسرع وقت نسبت به برداشتن عکس اقدام کنند در غیراینصورت سنگ مزار آنها برداشته می‌شود.

خبر بد برای ترکیه

کردهای سوریه با دولت به تفاهم رسیدند!

دکترغنی، با خنده پیش می روی، اما جهنم جای خوبی نیست

باند حاکم در ارگ، به نام توزیع شناسنامه در حساس ترین حالت، بازی خطرناکی را شروع کرد.

۱۳۹۶ بهمن ۲۷, جمعه

بعد از ترور شادروان احمد شاه مسعود و سقوط طالب، دکترعبدالله از حساب شصت میلیون دالر جبهه مقاومت، به رفقای شخصی خویش معاش می داد. معاش گیران رده اول، عمر صمد، حسینا خانمش و فرید ذکریا و دیگران بود. فهیم قسیم در کیسه ای دیگری دست فرو می برد و تمامی وزیران آمده از خارج در کابینه کرزی را از حساب دیگر جبهه که دراختیار خالد «مالی» بود معاش می داد. فهیم شخصن بعد از مصاحبه ای که با من برای بی بی سی انجام داد، این موضوع را با مباهات بیان کرد. در اولین مرحله امریکایی ها پول عملیاتی ناچیزی برای شان تحویل داده بودند. آن ها پول اپراتیفی را به جیب زده و سعی داشتند خرج کردن از هزینه باقی مانده از جبهه را از هر طریق ممکن تصاحب کنند که کردند. بعد نوبت به سلاح و مهمات رسید که داستانش تلخ تر ازین است. یک قسمت دیگر پول نزد حاجی راشدین و خاندان کاکا تاج الدین است.

تیم ارگ باردیگر به جویدن لقمه ای شروع کرده که هرگز هضم شدنی نیست

این که غنی یا سرور دانش برای خود شان شناسنامه بگیرند، هیچ مشکلی را حل نمی کند. 
لجاجت گذشته گرایان درنادیده گرفتن نظرات استدلالی بیش از نیمی از نفوس کشور در مورد شناسنامه برقی متأسفانه بربحران موجود محکم تر از گذشته تازیانه می کوبد. در شناسنامه صرفن نام افغانستان برای همه کافی است و ذکر قومیت ها مشخص کننده تنوع بافت زیستی و تباری ساکنان مملکت بوده و ضروری است. این که غنی یا سرور دانش برای خود شان شناسنامه بگیرند، هیچ مشکلی را حل نمی کند. درین که این پروژه با شکست ( وحتی بیشتر از شکست) مواجه می شود، جای تردید نیست؛ این قدر هست که بی اعتمادی را عمیق تر می کند. مردم را از نظر ذهنی تقسیم می کند و مرز کشی ذهنی به مرز کشی زنده گی و تجزیه نزدیک می شود. تجربه اثبات کرده است که گذشته گرایان، هزار سال دیگر با حال و آینده خواهند جنگید؛ اما از گذشته جدا نمی شوند.

گپ های از مود افتاده ستولنبرگ


دبیرکل ناتو- پیمان انلانتیک شمالی- به تازه گی گفته است: افغانستان گرفتار دشواری های زیادی از قبیل خشونت، عقب ماندگی ه وعدم اطمینان نسبت به آینده است. اما دست کم ما توانستیم با حضور قوت های ناتو از تبدیل دو باره آن به تخته خیز تروریست ها جلوگیری کنیم. 
وی افزود که اکنون القاعده و داعش نمی توانند آزادانه درافغانستان فعالیت کنند و آن ها هدف حملات نیروهای افغان قرار دارند که از سوی نفرات ناتو آموزش و حمایت دریافت می کنند.

بی نظیر زاده: امریکا درافغانستان راه خود را گم کرده است

بیلاوال بوتو زرداری ( بی نظیر زاده) رییس حزب مردم پاکستان در گفت و گو با تلویزیون روسیه گفت:‌متأسفانه جنگ افغانستان که امریکایی ها درآن به اهداف خود نرسیده اند، اکنون به این جنگ بی پایان تبدیل شده است. امریکایی ها نمی دانند که حضورشان درافغانستان از بهر چیست، چه کاری از دست شان ساخته است و یا چطور بتوانند از آن جا بیرون شوند.

عذاب دایمی همانا چتاقی و پول خوری پاکستانی ها است

به گزارش گاردین پاکستان از امریکا خواسته است که مخارج ساخت دیوار مانع در امتداد مرزها بین پاکستان و افغانستان را بپردازد. وزیرداخله نصیرجانجوا گفت که این مساله درجهت پایان دادن به عذاب دایمی جنگ افغانستان و کاهش فعالیت های تروریستی در داخل قلمرو پاکستان موثر است.

اتهام مخرب‌ترین حمله سایبری تاریخ به روسیه


انگلیس و آمریکا انگشت اتهام 'مخرب‌ترین حمله سایبری تاریخ' را به سمت روسیه گرفتند
انگلیس و آمریکا روز پنجشنبه در اقدامی هماهنگ، روسیه را به دست داشتن در حمله سایبری گسترده سال گذشته میلادی متهم کردند.
به گزارش ایرنا به نقل از دهیل، باج افزار موسوم به «نات پتیا» ژوئن 2017  بخش‌های حوزه مالی، انرژی و دولتی اوکراین را هدف حمله قرار داد و سپس به سرعت خود را به اروپا، آسیا و آمریکا رساند.
باج افزار ویروسی است که پس از آلوده کردن رایانه هدف، فایل ها و اطلاعات را قفل کرده و به ازای باز کردن آن، مبلغی را به عنوان باج طلب می کند.


سنای آمريکا طرح مهاجرتی ترامپ را رد کرد

به گزارش خبرگزاري فرانسه، مجلس سناي آمريکا امروز طرح مهاجرتي ترامپ را رد کرد.
سناي آمريکا همچنین پيشنهاد مجازات شهرهايي که براي اجراي قانون مهاجرت فدرال همکاري نمي کنند را رد کرد.

۱۳۹۶ بهمن ۲۶, پنجشنبه

واکنش غیر ضروری احمد ولی مسعود

احمدولی مسعود دررابطه به شصت میلیون دالر پس اندازی مسعود بزرگ، بی جهت و زودهنگام واکنش رد نشان داد. من درین رابطه به مدارکی دسترسی دارم که درجای دیگر است. سند مذکور یک افتضاح دیگری را برملا می کند که بعد از سقوط طالبان، دکترعبدالله به احمدولی تعرفه نوشته و در نقش پرنس درجه چهار از همان حساب  برای ده ها تن از افراد وابسته به عشیره محمد زایی  مقیم در اقصا نقاط جهان پیوسته پول تأدیه کرده است و به آن ها از کیسه خلیفه حاتم بخشی پیشه کرده است.

ورود تنباکوی جنسی به ایران

اشاره: احتمال شیوع این تنباکو به افغانستان از طریق کشورهای عربی و ایران وجود دارد.