-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه

تفاوت فرمان ببرک کارمل و اشرف غنی

            روایات زنده‌گی من-  بخش ۵۸

 نوشته‌ی محمد عثمان نجیب دولت سقوط می کند

حواس تان به وضعیت جدید باشد.

قرعۀ فال تاریخ، این بار به نام مولوی هراتی زده شده است. دولت قدم به قدم به سقوط نزدیک می شود؛ فقط برلب پرتگاه، آخرین لگد باقی است؛ مگر این که امریکا به اردوی ملی مأموریت دهد که پیش از تقرب به نقطه انفجار، اوضاع را دردست خود گیرد.

مولوی مجیب الرحمان انصاری باردیگر در نماز جمعه مردم را دعوت به قیام علیه نظام کرده است. حکومت چهارنفره، از نام قانون به مقابله با او رفته نتوانست. اقدام علیه مجیب الرحمان، طغیان را سراسری خواهد کرد. شبکه های اطلاعاتی دررقابت به هم، به دور همدیگر پیچ خورده اند. گلبدین حکمتیار که درچند دوره، به القاعده، داعش وطالب رسماً بیعت داده بود؛ اکنون به ملامجیب الرحمان بیعت کرده است. 

تا کنون سه مرجع از سخنان ملامجیب الرحمان هراتی درتکفیرنظام کنونی حمایت کرده اند:

استاد عطا محمد نور، گلبدین حکمتیار، شورای علمای دینی

محوریت شورای علماء فوق العاده تعین کننده است. اما این شورا، ضد گلبدین است. دیده شود اوضاع به کدام مسیرانکشاف می کند. درحال حاضر تولید اختلاف و ضدیت علیه این نظام به تولید کتله ای تخم زراعتی یا بهتر است گفته شود به تکثرآمیبی
شباهت پیدا کرده است.

پس قرار است چی اتفاقی پیش آید؟  شورش گرسنه گان، به ستوه آمده گان و زیرپا شده گان با برافرازی لوای شریعت، فساد زدایی و عدالت؟

تاریخ کشور به ما این ذهنیت را می دهد که کار این حکومت درحال تمام شدن است؛ چون، اکنون توان اصلاحات ندارد؛ تا زمانی که توان داشت؛ اراده نداشت و به نفاق وشقاق دامن زد. این کشتی کاواک شده قابل مرمت نیست؛ بیهوده دربندرگاه جای تنگ کرده.  برای مقابله با وضعیت پس از سقوط ذهن خود را جمع کنید! یک انفجار نوبتی- زرقی دیگربه تاریخ ما اضافه می شود.

خشم اشرف غنی بر لوی سارنوال

 طبق گزارش، مدتی پیش اشرف غنی  رئیس دادستانی را  نزد خویش خواسته و پرسیده است دوسیه های خاصی را که در طول شش سال برایت نشانی کرده بودم درکجا هستند؟

فرید حمیدی حیران می ماند. غنی به دوسیه هایی اشاره داشت که براساس آن باید تاجران و سرمایه داران شمال و مسوولان بنادر آن حوالی تحت فشار گرفته می شدند. او سوال می کند که دوسیه ها چرا خاک گرفته اند؟

وقتی حمیدی  خاموش می ماند غنی یک هیاتی تشکیل می دهد تا وضعیت را درباشگاه سرمایه داران شمال بررسی و گزارش کنند.

درنتیجه تحقیقات مشخص می شود که درین سال بیشترینه افرادی که به بهانه ها و مناسبت های مختلف از بنادر و سرمایه داران شمال اخاذی کرده و رشوه گرفته اند؛ افراد فرید حمیدی بوده اند!

اشرف غنی فرید حمیدی را به سختی تنبیه و تهدید کرده است و معلوم نیست چه تصمیمی دربارۀ وی خواهد گرفت. فرید حمیدی در تمامی شاهرگ های عایداتی، اقوام، دوستان و کمیشن کاران خویش را جا به جا کرده است که درشش سال پول های جمع آوری شده را به ترکیه و دوبی منتقل کرده اند. 


نکات عمدۀ سخنرانی احمد ولی مسعود در انستیتیوت مطالعات استراتیژیک پاکستان


1- تا سیاست داخلی عادلانه نگردد، ما به صلح و ثبات نمی رسیم.

 سیاست داخلی وقتی عادلانه میگردد که در اداره و حاکمیت همه اتنیک ها و اقوام کشور سهیم باشند . این وقتی میسر است که اداره کشور غیر متمرکز و ارگانهای محلی قدرت دولتی کشور انتخابی گردند.

2- بدون داشتن یک سیاست متوازن خارجی ما به صلح نمیریسم. افغانستان در یک منطقهء استراتیژیک موقعیت دارد که هم منافع کشورهای همجوار و منطقه و هم منافع قدرتهای جهانی دراینجا گره خورده است. فقط یک سیاست متوازن خارجی میتواند اجماع بین المللی صلح را باعث گردد.

- ما به دوستی با پاکستان نیاز داریم. چون هم همسایه ایم و هم  مشترکات تاریخی، فرهنگی، دینی و منافع مشترک و استراتیژیک اقتصادی و امنیتی داریم.

- امریکا باید یک پالیسی خروج مسئولانه را در پیش گیرد؛ نه مثل روسها که با خروج غیرمسئولانه خود باعث تشدید جنگ شدند.

- مذاکرات دوحه باعث ختم جنگ نمیشود؛ چون این مذاکرات بازتاب دهندهء واقعییات افغانستان نیست. این مذاکرات نه بین نیروهای متفاوت بلکه میان دو گروه از یک قوم است. هم طالبان وهم اشرف غنی نمایندگان یک قوم اند.

- صلح باید بین دو حریف یا دو دشمن باید صورت گیرد( طالبان و ضد طالبان) نه میان دو دوست (طالبان و حکومت اشرف غنی).


تاکتیک امرالله صالح برضد احمد مسعود


عملیات ضربات مداوم با استفاده از افراد ماجرا جو و نیابتی، از آماج گیری سارنوال پنجشیر آغاز شده است.


جنگ صالح و محب، برسرعایدات است

تفاوت بین فضلی و امرالله

بربنیاد گزارش اپراتیفی، حمدالله محب  دو  برادر  را  یکی رئیس  محبس عمومی؛ و دومی به نام جمشید راشد یا توتاخبل را  رئیس جنایی  وزارت  داخله مقرر کرده بود. مدتی بعد، حمدالله محب به انتصاب قوماندان امنیه کابل نیز دست زد. روزانه میلیون ها عاید، از بنادر گرفته تا گمرکات و حوزه ها از طریق توتاخیل به جیب محب سرازیر می شود و امرالله صالح عملاً عواید خود را از دست داده است. 

زورامرالله به جمشید راشد یا همان توتاخیل نمی رسد. این وضعیت به مرور، صالح را منزوی و محدود کرده و دو سال به این سو بین محب و امرالله کشیده گی ایجاد کرده است. صالح سعی کرد برادر توتاخیل را از ریاست محبس کنار زده و مورد بازپرسی قرار دهد؛ اما با واکنش محب مواجه شده است. جنگ برسر عایدات است که محب، امرالله و فضلی را با همدیگر یخن به یخن ساخته است. اما فرق امرالله و صالح واضحاً دریک چیز است. فضلی افزون بربرنامه های پولسازی، کسانی از قوم خود را انتصاب می کند؛ برعکس، امرالله صالح قوم خود را ذلیل و فراری ساخته و از کار بیرون می کند. گزارش های حساس دیگری درمورد جمشید توتاخیل دردسترس است که فعلاً نشر آن به مصلحت نیست. 


۱۳۹۹ اسفند ۸, جمعه

جشنوارۀ فیلم سرباز بعد از تخریب سینما پارک

 دولت، جشنوارۀ فیلم سرباز برگزار کرده و ۵۵ فیلم ظاهراْ به نمایش آورده می شود. کسی نیست پرسان کند که پس چرا سینمای مرکزی شهر را ویران کردید؟ این اقدام تان را مردم باور کنند یا تخریب سینما پارک را؟

موضع گیری تلویزیون طلوع برعلیه احساسات عمومی

در مارش تبلیغاتی و دادخواهانه علیه این زن بی هویت وبی هنر با شفیع عیار دست اتحاد بدهید!

 درکجای دنیا درکدام نمایش هنری در گوشه و کنار این کرۀ خاکی، در کدام جامعه یهود یا نصارا، دیده شده است که یک داور هنری، هنرجوی جوان را سه بار «کونی و کشاد» صدا بزند اما هیچ مرجعی از عامل این تخلف صریح، بازخواستی نکند؟

چرا هنرمندان که شمارشان از صدها فزون است، به جز تنی چند، همه ساکت شده اند؟

عجبا! این تعرض کار یک «دخترصحنه» است که به نام هنرمند، ازحساب بدن نمایی، توطئه و ریشخند سازی عزت و وقار دیگران به بازارآمده و شرف هنرمندان، وکرامت هنررا به بازی گرفته است.

اگراین شناعت دریک کشوری قانون مدار روی می داد، پلیس درصحنه برنامۀ زنده داخل می شد و شخص متهم را مستقیم به دادستانی انتقال می داد.

درکجای دنیا، چه دراقلیم مسلمان یا مسلمان دیده شده است که شبکه تلویزیونی ازچنین داوری که حیثیت فردی را زخم می زند، بی ترس و بی هراس دفاع کند. درکجای دنیا دیده شده که این بدعت، این نحوست و این لجن کاری، درکشوری روی دهد که روز شان با ترور و انفجار آغاز شده و با شنیدن خبرهایی دهشت ناک به خواب برود؟

 تلویزیون طلوع حالا با مردم مواجه است نه با شخص آریانا سعید و حسیب سائد. طلوع دست به انحرافی آشکار برضد افکار و احساسات عمومی زده است. همه چیزامروز افغانستان، وابسته به بازارنیست. هرچیزی سرچپه می تواند اتفاق بیفتد.

امرالله صالح درموقعیت آسیب پذیر قرار گرفته است

 

گزارشها مشعر است که نورهادی هادی رییس کمیته امتحان از آمران حوزه های امنیتی با سوء استفاوه از مقام و صلاحیت وظیفه ای به اخاذی از آمران حوزه ها می‌ پردازد. 

گزارش می افزاید که رییس کمیته امتحان که در عین حال سمت معاونیت لوی سارنوالی را نیز دارد به خلاف هدف اصلی کمیته امتحان یعنی آوردن شفافیت در تعیین امران حوزه ها با نظرداشت اصل شایسته سالاری، در بدل ابقای آمران برحال حوزه های امنیتی در سمت های شان از آنان رشوه های ملیونی اخذ می کند. 

با آن که این اولین بار نیست که نورهادی هادی دست به فساد گسترده در اداره زیر نفوذش می زند. تبعات اخذ رشوه از آمران حوزه ها اما پیآمدهای ویژه خود را در قبال دارد که می توان به بلند رفتن‌ گراف فساد در لوی سارنوالی از یک طرف و تشدید روند اخاذی آمران حوزه ها از دکانداران و مردم محل از طرف دیگر اشاره کرد.

گزارش همچنان می افزاید که در عقب فساد موجود در کمیته امتحان دست معاونیت اول ریاست جمهوری نیز هست. با این توضیح که نورهادی هادی معاون سارنوالی و رییس کمیته امتحان شوهر خواهر حفیظ منصور است. منصور کسی است که به باور صالح دهن باز دارد و مضاف بر این به طور بالقوه توانایی آنرا دارد که صالح را مورد انتقادات شدید سیاسی قرار دهد و موقعیت لرزان سیاسی صالح را لرزانتر کند. بنا صالح به خاطر پیشگیری از انتقادات آقای منصور خود را ناگزیر از حمایت شوهر خواهر وی ( نورهادی) می داند. از سوی دیگر، خواهر زاده منصور عضو روند سبز است و این موضوع هم به نوبه خود، دست صالح را در پیگیری فساد در اداره تحت رهبری نورهادی و تطبیق مویدات قانون بسته است. 

صالح همه روزه در جلسه شش و نیم از پیگرد فساد حرف می زند. اما در خفا با فسادپیشه گان بر مبنای اغراض کاملا فردی تبانی دارد و یکی از محرکان اصلی فساد موجود در دستگاه دولت محسوب می شود.

اگر صالح واقعا با مفسدان دولتی همدست نیست؛ به جای دنبال کردن فساد در ادارات پایین، دنبال عوامل اصلی فساد در ادارات کلان و وابسته به خودش باشد. 

آن وقت، شاید با احساس بهتر و قاطعیت بیشتری بتواند عوامل فساد را جستجو و مورد پیگرد قانون قرار دهد و از طرفی، جلسه شش و نیم بدین وسیله در جایگاه اصلی خود، یعنی حمایت از شفافیت و قانونیت بایستد.


ارگ از اقدام علیه مجیب الرحمان انصاری ترس دارد

 به نظر می رسد که بعد از ضبط تماس های تلفنی شباروزی ملا مجیب الرحمان رحمانی به وسیلۀ امنیت ملی، فرستادن اجنت ها به محضر او تحت پوشش افراد مخلص و مؤمن، مشاورت ها درارگ و سرانجام کوت شدن صورت نوشتاری مکالمات بر روی میز حمدالله محب و ضیاء سراج، این نتیجه را به دست داده است که هرنوع اقدام حتی ابتدایی علیه مجیب الرحمان از نام «قانون» منجربه انقلابی خواهد شد که از هرات شروع و تا ارگ کابل را در شعله هایش خواهد سوخت.

شماری از منابع به ارگ گفته اند که مجیب یک دام اطلاعاتی کشورهای منطقه است؛ اما سخنانش درنزد عوام به طور کامل مورد اجابت است و باید وضعیت را بهبود بخشید. اما دیگر فرصتی برای اصلاحات باقی نمانده است.

ز روسی نجوید کسی مردمی

نگاهی گذرا به کتاب«نمونه ادبیات تاجیک» اثر منحصر به فرد علامه صدرالدین عینی 

استاد عبدالحی خراسانی


یک سکرتر امرالله صالح دستگیر شد


طبق گزارش به دست آمده از منبع موثق درکابل، همزمان با لغو جلسات « شش ونیم» به سرپرستی امرالله صالح، ادارۀ جرایم سنگین وزارت داخله یکی از سکرتران صالح را که گفته شده از دیرباز در اخاذی از قراردادی ها، تعیینات غیر قانونی در بدل رشوه و سایرخلافکاری ها دست داشته، شناسایی و دستگیر کرده است.

هنوزروشن نیست که آیا فسخ جلسات شش ونیم به این مسأله رابطه دارد یا خیر. همچنین مشخص نیست که آیا تعطیلی جلسات شش ونیم جنبه مؤقتی دارد یا دایمی؟

گزارش می افزاید که جرایم سنگین وزارت داخله پس از تحقیقات ابتدایی موضوع را ضم‌ گزارش همراه با متن تحقیقات به نهاد شورای امنیت ملی فرستاده است. 

در این حال، امرالله صالح نهایت تلاش دارد تا جهت مصونیت و حفظ مقام واعتبار خودش موضوع مخفی نگهداشته شده و در رسانه ها درز نکند.

آنچه در این میان بیشتر قابل مکث است؛ دست داشتن افراد وابسته به معاونیت اول ریاست جمهوری در فساد موجود در دستگاه دولت است. چگونه عامل فساد می تواند با فساد مبارزه کند؟ جز اینکه ادای دروغی در آورده، و نهادهای بین المللی و داخلی را با برنامه های آبکی گیر و گرفت چند تا سارق تحت نام تامین امنیت و اصلاحات سرگرم نگه دارد.


۱۳۹۹ اسفند ۷, پنجشنبه

تحلیل موشگافانۀ عبدالله پیمان

 آقای سیاف را بابت علاقه داشتن به غنی و کرزی و محب و فضلی و همنشینی و همدلی و همراهی و همکاری با آنها ملامت نکنید و اورا به نادانی و نفهمی و پیمان شکنی و قوم گرایی متهم ننمایید. او به خوبی می داند که عصر جنگ سرد به تاریخ پیوسته و گفتمان دینی-ایدیولوژیک دیریست جایش را به گفتمان فرهنگی-هویتی داده است. او نیز می داند، در زیر خیمه ای گفتمان هویتی است که قطع رابطه اش با شما و پیوستن اش با کرزی و غنی و ... به خوبی تعریف می شود و حضوراش در محافل و مجالس تمامیت خواهان معنا میابد. 

این شمایید که علم نمی خوانید و سیاست نمی دانید. بروید و جستجو کنید و بخوانید و ببینید که سپری شدن یک دوره تاریخی و فرارسیدن دوره دیگر چگونه چیزی است؟ چه اوصاف و حالات و کیفیاتی دارد؟ و چه تحولی در فهم نظری و مواضع رفتاری آدمیان پدید میاورد؟ و چگونه نظام شناختاری و سامانه واژگانی انسان هارا دچار تحول می کند؟.

«تیارسی» اردوی ملی به حسیب سائد و آریانا سعید

یک قدم تا انفجارسراسری باقیست!

این نظام، حاصل خون های ریخته شده، رنج های تراکم کرده و بربادی امید های چه کسانی است؟

 اعلامیه طنزی از آدرس شورای عالی مصالحه ملی در پیوند به درگیری‌های اخیر فهیم فنا و آریانا سعید:

سپیدار - کابل: با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که در یک درگیری لفظی میان فهیم فنا و آریانا سعید در برنامه هفته اخیر، کشمکش هایی به وجود آمده است‌. این درگیری‌ها به سود مردم افغانستان نبوده و باعث خدشه‌دار شدن صلح نسبی در اذهان عامه خواهد شد که ضرر آن خیر و سلامتی تلویزیون طلوع را زیر سوال قرار میدهد. فلهذا از دو طرف درگیر جداً خواهش میداریم تا آرامش و خونسردی خود را حفظ نموده به برق های چهار صدو بیست ولت دست درازی نکنند تا مبادا فضای کشور به سوی دیگری سوق داده شود. 

برای حل این معضله ما یک هیئت حقیقت یاب تحت نظارت معاون صاحب اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جلالتمآب محترم امرالله صالح در هماهنگی با اقشار مختلف جامعه بوجود آورده نتایج نهایی آن را با شما شریک خواهیم ساخت.

در اخیر از محترم حسیب سائد نیز تقاضا مندیم تا بیطرفی خود را در زمینه حفظ نگه داشته و به فکر پول چاپ کردن باشد و به نقاط حساس مداخله نه‌ورزند.

دکتور عبدالله عبدالله 

رئیس شورای عالی مصاله ملی افغانستان

غنی به اجندای خلیلزاد پیوسته است

دیگر خط سرخی وجود ندارد.

 گزارش واصل شده است که خلیلزاد از طریق دکترعبدالله، غنی و شرکایش را به سازوکار مخفی صلح ( معامله) تحمیلی امریکایی جذب کرده است. 

دیگرخط سرخی که بر نجات «جمهوریت» و ارزش های به دست آمده در دو دهه اخیر، وجود حقیقی ندارد؛ صرفاً درشعار باقی مانده است. ارتجاع چند نفره که حکومت را به گروگان گرفته است، به سوگند خود برای ماندن درسکوی حکمروایی به هر بهای ممکن، همچنان پایبند است. اگر این بندوبست های سری، با نیروهای منطقه ای هم آهنگ نباشد، جنگ داخلی حتمی است.

توفان خون به شما نزدیک می شود؛ اما شما خبر ندارید!

 


این آقا دروغ می گوید

 اشارۀ رزاق مأمون: 
من در سال ۸۹ مدیرمسوول روزنامه پیمان بودم. گزارشی را انتشار دادیم که امین فرهنگ از پول رشوه و دزدی یک اپارتمان در دوبی خریده بود. موصوف رفت نزد ضیاء مسعود ( معاون اول ریاست جمهوری درآن زمان) و با کمک وی صاحب امتیاز را تحت فشار گرفته مرا از وظیفه معزول کردند.


مجلهء شپیگل چاپ آلمان بر وزیر تجارت سابق محمد امین فرهنگ اتهام وارد کرده است که وی در وقت وزارت خود به ملیون ها دالر سرمایهء دولتی دستبرد زده و این پول ها را دربانک های خارجی مخصوصاً در یک بانک سویس انتقال داده است. مجله شپیگل می نویسد:

علاوه بر آن فرهنگ در یک مورد دیگر هم حکومت افغانستان و پارلمان این کشور را فریب داده است، زیرا وی باید قبل از وزیر شدن تابعیت آلمانیش را فسخ می کرد، ولی او تا آخرین لحظه پاسپورت آلمانیش را حفظ کرده بود.

مجله می نویسد: محمد امین فرهنگ در سال 1981 به آلمان مهاجر شد و سال ها در پوهنتون بوخم درس می داد و در سال 2001 دوباره به کابل برگشت، ولی خانواده و فرزندانش در آلمان زنده گی خود را ادامه دادند. مجله از قول لوی څارنوال حکومت افغانستان محمد اسحق الکو نوشته است که می گوید: فرهنگ به چهار ملیون دالر از بودجهء وزارت خود دستبرد زده است.  و به نوشته مجله، منابع دیگر این مبلغ را تا نوزده ملیون دالر تخمین کرده اند. به نوشته روزنامه، الکو گفته است که بر علیهء فرهنگ اسناد و شواهد در دست دارد و باید به زودی اتهامات علیه وی رسماً اعلان شود.  به گفته الکو، بهتر است که فرهنگ خودش به کابل حاضر شود تا به این سوال ها پاسخ گوید.

مجله شپیگل می نویسد، درغیر آن الکو می گوید، مجبور خواهد شد که از برلین تقاضا کند تا این وزیر سابق را به کابل تسلیم نماید.  نظر به نوشتهء مجله شپیگل، به اساس یک معلومات شعبهء گمرکی آلمان در سال 2008 ادارهء جنایی آن کشور هم پی گرد قانونی را در مورد آقای فرهنگ شروع کرد که گفته می شد وی یک مقدار پول بودجهء وزارتش را در یک حساب بانکی خصوصی در سویس انتقال داده است.

نویسنده: استاد صباح

منبع:سایت وزین آریایی

۱۳۹۹ اسفند ۶, چهارشنبه

گپ خراب شده روان است

 فضل رحمان اوریا در بحث « تودی خبری» تلویزیون طلوع یک رنگ گفته میرود که طالبان به دموکراسی و آزادی بیان صد درصد عقیده دارند و تطبیق هم می کنند. هرکس می تواند درمجالس شان آزادانه شرکت کنند و درفضای دموکراتیک بحث کنند!

می گوید دربیست سال ابرقدرت را شکست داده اند و فاتح اند. نمی گوید که پایگاه شان کجاست؛ از کدام مرجع اکمال می شوند؛ کدام نیروی خارجی با آن ها واقعاً جنگیده اند؟ اساساً طالبان چند نفر مسلمان را کشته اند!

فضل رحمان صاحب! واقعاً درسایۀ یک نظام شرعی نوع طالبانی می توانی نفس بکشی و زنده گی کنی؟

غنی، تماس تلفنی مقام امریکایی را دوام حکومت خود فکر کرده است

 حکومت غنی حالت پا درهوا دارد؛ نیروهای نظامی و سیاسی حیران مانده اند که اگر از غنی بگذرند، فروپاشی می آید و باید تمامی قوای شان را برضد طالبان بسیج کنند. غنی، به رهبران سیاسی و نظامی پیوسته مراجعه می کند؛ اما درتصمیم گیری فقط کار خود را می کند. این خطرناک است و سکوت سیاف و دوستم و مرکز مقاومت ملی در پنجشیر را دلیلی برهمسویی آن ها با خودش پنداشته است. چنین نیست و مسایل دیگری درجریان است و شاید از آن با خبر هم باشد؛ مگر درگفت وگو با بی بی سی، همه بازیگران داخلی و خارجی را به مبارزه طلبید. احتمال دارد که غنی ناگهان ضربه را از جایی بخورد و سر به تالاق شود که هرگز درباره آن فکر نکرده است.

دعوت، چلنج و عرض

نوشته‌ی محمد‌عثمان نجیب

چندی است در برخی دیدگاه،‌ چرند هایی به آدرس حقیر دست و‌ پا می زنند بیش‌تر به دو مروج!

اول_ این نوشته ها از خودش نیست.

دوم_ استخدام شده‌یی است که رهبری می شود.

هرچند ابراز رأی حق هر انسان است، اما بستن اتهام علیه کسی حق هیچ کسی نیست.


طرح ماین‌‌گذاری در زبان فارسی!

کاوه جبران

ادبیات اصیل افغانی؛ یعنی همان ادامه‌ی پروژه‌ی ماین‌‌گذاری در زبان فارسی.

شماری از شاهان افغانستان پیش از داوود خان خواستند زبان افغانی (پشتو) را رشد دهند. آن‌ها دریافتند که در حضور زبان فارسی با ادبیات غنی‌ و تاریخی‌اش در این کشور، نمی‌توانند زبان افغانی را بالای فارسی مسلط کنند. آن‌ها راه‌های مختلفی - از جمله عوض‌کردن نام فارسی به دری - را تجربه کردند که نتیجه‌ی مطلوب نداد.

سپس داوود خان همین راه پدران خود را ادامه داد و مسیر خطرناکی را انتخاب کرد. او با یک تصمیم خطرناک، شماری از زبان‌شناسان شوروی وقت را دعوت کرد تا راه‌های تضعیف فارسی در افغانستان را بسنجند. دانشمندان ازبیکستانی برای داوود خان پیشنهاد کردند تا در زبان فارسی "ماین" بکارد. منظور ماین‌کاشتن این بود که در هر جمله‌ی فارسی بین دو تا چند واژه‌ی پشتو را زیر نام مصطلحات ملی وارد کنند. تجربه‌‌ای که در آسیای میانه (ازبکستان) برای از میان‌برداشتن فارسی از طرف روس‌ها نتیجه داده بود و اکنون در افغانستان نیز تقریباً نتیجه داده‌است.

بنابراین، ادبیات اصیل افغانی مقوله‌ی تصادفی نیست که فرمان‌اش از سوی رییس‌جمهور غنی صادر می‌شود. ادبیات اصیل افغانی؛ یعنی همان ادامه‌ی پروژه‌ی ماین‌‌گذاری در زبان فارسی است که پس از داوود خان تا کنون تطبیق می‌شود. رعایت مصطلحات ملی، نام دیگر فرایند ماین‌‌‌گذاری است که طی آن، زبان فارسی به زبان اصیل افغانی مبدل خواهد گشت. متن فارسیِ ادبیات اداری حکومت بی‌جهت پر از واژه‌های پشتو و انگلیسی و فرانسه‌یی و عربی نیست. حالا هم که می‌خواهند در دانشگاه‌های خصوصی ادبیات اصیل افغانی رعایت شود، اتفاق خاصی نیفتاده؛ فقط ابعاد ماین‌گذاری زبان فارسی گسترش پیدا کرده‌است.

پ.ن: ما برعکس دیگران، همواره طرف‌دار رشد بقیه زبان‌ها بوده‌ایم؛ اما نه به قیمت تبعیض و نابودی ارزش‌های دیگران.

یادداشت: اگر بخواهیم جلو نابودی زبان فارسی را بگیریم، از کاربرد مصطلحات به اصطلاح ملی بگذریم و واژه‌های ناب فارسی را به‌کار ببریم.


۱۳۹۹ اسفند ۵, سه‌شنبه

اسپندی بچگک، یک قطی داشت ویک خلطه گک


نگاشته یی اندوهبار از قلم همایون جان تندر

کالای کهنه به تن داشت. پا هایش نیمه برهنه بود. یک خلطه گک داشت. یک قطی گک. یگانه گرمی که در زندگی دیده بود، درون قطی گک بود. کّمکی قوغ آتش. 

از بام تا شام، چهار فصل سال، سر سرک ها، در چهار راهی ها، در بیر و بار موتر ها، با لبخند کودکانه چهار دور بر موتر ها می گشت. دیگر کودکان را میدید با کالا های پاک در کنار پدر و مادر. حسرت نمی خورد. با انگشتان سیاه و ترکیده از خلطه گک خود دانه های اسپند را می گرفت. سر قوغ ذغال می انداخت. در هوا دور میداد. دود میکرد. در اطراف موتر می گشت و می گشت.  با آواز کودکانه میگفت : " اسپند بلا بند به حق شاه نقشبند". نمی دانست این " شاه نقشبند " کی است؟ شماری قصدن او را نمی دیدند. وجود خارجی نداشت. شماری با خشم به او نگاه می‌کردند. آن بچگک اسپندی نه ان ها را میدید نه خشم شان را. شمار دیگری آئینه موتر خود کمکی پایان میکردند و میگفتند: " بچیم پول سیاه ندارم." بچگک با لبخند میگفت : " کاکا جان پروا نداره". شمار دیگری یک قران،  یک روپیه، سخاوتمندان پنج روپیه به او می دادند.  هیچکس نوت کاغذی نمی داد. بچگک اسپندی قطی گک خود را به چرخش نمی آورد. از خوشی در کالای کهنه جا نمی شد. خود میچرخید.

آن روز در برکی بود. افراط و سیاه دلی چنان کوبیدش که در هوا چرخید. بر زمین خورد. بر نخاست. مرد. خلطه گکش چه شد ؟ قطی گکش؟ کجا دفنش کردند ؟ ناخواسته آمده بود ناخواسته رفت. با تن لاغرش.


طرح تحویلی قدرت به طالبان درارگ مطرح شده است


همزمان، مقرری بسته گان حکومتی ها به سفارت ها سرعت گرفته است.

درمحفل ارگ درین روزها موضوعی مورد بحث است که با توسل به هرشیوۀ سخت افزاری و دپلوماسی، قدرت را نگهمیداریم؛ اما هرگاه اوضاع چنان به تیره گی برود که خطر سقوط حتمی شود، با توسل به تمامی گزینه سعی خواهیم کرد که نیروهای سیاسی و نظامی شمال برحکومت مسلط نشوند و تاریخ تکرار نشود. 

اطلاع مشعر است که پیشاپیش فیصله شده که درصورت وخامت اوضاع، قدرت باید به طالبان واگذار شود و تکیه به قوت های شمال و ارجاع حکومت به آنان، هرگز دردستور کار قرار ندارد.

این درحالی است که یک گروه از قوت های شمال، رضاکارانه و صادقانه به برده گان اداری و سیاسی اشرف غنی مبدل شده اند.

موازی با آن گزارش شده که انتقال پول و اعضای فامیل های ارگ نشینان به خارج سرعت گرفته است. اکثراً بسته گان مقامات ارگ نشین خصوصاً اداره امور به عنوان کارکنان سفارت ها و نماینده گی های تجارتی افغانستان درخارج پیوسته مقرر شده می روند.


نبرد امرالله صالح برای گرفتن قرارداد های سکتور امنیتی


پارلمان به رخصتی می رود و از هم اکنون برسر رؤسای گروپ های پارلمانی مبارزه آغاز شده است.

 امرالله صالح برنامه دارد که با هزینۀ هنگفت بیت المال، به جای خان آقا رضایی درریاست دفاعی وامنیتی پارلمان، محمد صالح الفت را جایگزین کند. صالح الفت باشنده بگرام و دشمن میررحمان رحمانی است و یک درگیری مسلحانه نیز بین شان رخ داده است. 

خان آقا رضایی خارچشم امرالله صالح است و هنوز قابل پیش بینی نیست که امرالله درین مبارزه موفق می شود یا شکست می خورد.

درهمین حال گزارش می رسد که رابطه امرالله با احمد یارگروپ به اثر اختلافات مالی به تیره گی رفته و او قصد دارد که با شرکت صالح الفت یکجا شده و قرارداد های دولتی را بین خود تقسیم کنند. گرفتن قرارداد های اموردفاعی و امنیتی در موجودیت خان آقا رضایی برای امرالله صالح بسیار دشوار و حتی نا ممکن است. 

 


هشدارشدید شورای علماء: تباهی بندرهرات سازمان یافته بود


اعلامیه مجمع علماء 34 ولایت  به مناسب اوضاع رقتبار مملکت صادرشد.

 مجمع علماء ۳۴ کشورمواد ذیل را به هدف صلاح وخیر مملکت ومردم در خون غنوده ودر سوگ نشسته ودولت بی تفاوت وبی پروا به شرح ذیل بیان می نماید:

• ۱. مجمع علماء - از دولت میخواهد به وظایف اولی واساسی خود عمل نماید وبرای مردم وملک بحران سازی ننمایید، دیگر مردم توان تحمل رنجها ومشقت ها، به ماتم نشستن ها وناله وفریاد های جان سوز را ندارد، خصوصا از طرفین نزاع وجنگ جدا میخواهیم برای صلح که از اهم مهمات امروز ما است موانع ایجاد نکنید وصلح حکم الهی، نیازمردمی، اجماع همگانی وبین المللی می باشد وفرصت به دست آمده را قربانی قدرت وامیال نفسانی تان نسازید!.

• ۲. مجمع علماء‌ میخواهد - صدای منبر ورسالت امر بالمعروف ونهی از منکر ونصیحت وخیرخواهی - خصوصا خطابه مولانا انصاری را  به تهدید، تخویف وارهاب خفه نسازید، علماء وملت هیچ منبر وعالمی را تنها نگذاشته وبی تفاوت بوده نمی تواند، بجای مانور های نظامی علیه علماء ومنابرمتوجه جبران نقایص وکاستی های تان شوید، هرچه نیروهای امنیتی و دفاعی برای حراست وپاسداری مردم ومملکت به وجود آمده است، باید بدانید که قوت های امنیتی متشکل از فرزندان وخانوادهها وعزیزان علماء وملت مسلمان تشکیل یافته است، روز آزمایش که فرا برسد به صدای علماء لبیک گویان کنار منبر ومسجد ومردم شان خواهند بودند!.

• ۳. مجمع علماء ۳۴ ولایت کشور به دولت داران خطاب می کند! به اثر غفلت وبی تفاوتی وبی کفایتی وعشق به فساد واخاذی از جیب مردم تمام بنادر کشور در پرتگاه سقوط وسوختن قرار گرفته در بندراسلام قلعه ولایت هرات بالای میلیاردها دالر سرمایه مردم را طعمه فساد سازمان یافته به حلقوم آتش نابود نمودید ومیلیون ها خانواده را به فقر وگرسنی به زمین کشیدید، اقدام لازم و واجب العمل که پرداخت خساره وبرداشتن دام های فساد از بنادر کشور می باشد، هر چه عاجل اقدام وعمل نمایید!.

• ۴. مجمع علماء از دولت میخواهد عاجل وفوری به ترورهای هدف مند ومرموز نقطه پایان داده شود وانفجارات شهری دامن ملت را خونین ساخته وجهت بررسی ودست گیری جنایات نابخشودنی اقدام عملی نماید وحلقه های که استادان، امامان، دعوتگران ومجاهدان وژورنالیستان وآگاهان فکری وفرهنگی را هدف ترور قرار می دهند شناسایی به مردم آفتابی بسازد!.

مجمع علماء ۳۴ ولایت کشور

کابل – ۴/۱۲/۱۳۹۹

امضای برکناری حنیف اتمر/ مداخله فوری انگیس


تنش بین اشرف غنی و حنیف اتمر به مرحله غیرقابل بازگشت رسیده است./ انتقال صلاحیت ها به معاونان وزارت خارجه


حکیم دلیلی درترور احمد شاه مسعود دست داشت

 بربنیاد گزارش ثقه شده، عبدالحکیم دلیلی سفیر کابل درقطر که ماه پیش دیده از جهان فروبست، یکی از عوامل ترور انوشه یاد احمد شاه مسعود بود. حکیم دلیلی تحصیل یافته  عربستان و مصر بود و با نهاد های جاسوسی کشورهای خلیج سال ها همکاری داشت. 

دلیلی دو تروریست عرب را درخانه اش پناه داده و کمک های ضروری را برای آن ها برای رسیدن به افغانستان فراهم کرده بود. وی از نزدیکان قاری احمدالله رئیس استخبارات طالبان بود و مدتی درشبکه الجزیره فعالیت داشت. 

صالح ریگستانی رئیس اپراسیون شورای نظار نیز این گزارش را تصدیق کرده است. حکیم دلیلی دوست نزدیک طراح اصلی ترورمسعود – المصری- و یکی از افراد مقرب به استاد سیاف بود. به کمک او، کمره های دو تروریست عرب قبل از آمدن خود شان به وسیله پارسل ارسال شده بود. نکتۀ معنی دار این است که عوامل داخلی دخیل درترور آمرصاحب، همه ای شان در نوزده سال اخیر به مدارج و مناصب بلند حکومتی ارتقا داده شدند.کرام الدین کرام به خارج گریخت!


گزارش می رسد که کرام الدین کرام رئیس پیشین فدراسیون فتبال که به تجاوز جنسی متهم بود، پنهانی از افغانستان به مکان نا معلومی گریخته است. امرالله صالح به ارگ وعده داده بود که کرام الدین را حتمی گرفتار خواهد کرد.

به نظر می رسد که درگیلاس اطلاعات نوشی امرالله صالح، چیز دیگر قاطی شده است!


اتحاد با چین و روسیه استراتژی ج. اسلامی است!


خبرگزاری "راشا تودی" تفسیری در باره نامه و یا پیام رهبر جمهوری اسلامی برای پوتین رئیس جمهور روسیه که قالیباف آن را با خود به مسکو برده بود منتشر کرده است.


رییس گمرک ننگرهار در بدل پول رها گردیده است!

اخبار واصله از گمرکات مشعر است که حشمت الله علیزی؛ رئیس گمرک ننگرهار در بدل ۲ صد هزار دالر آمریکایی از توقیف رها گردیده است. 

قرار اظهارات یک‌ منبع معتبر از اداره گمرکات، جرایم سنگین وزارت داخله پس از توقیف رییس گمرک ننگرهار به ظن فساد در هفته گذشته، دو روز قبل وی را در بدل ۲ صد هزار دالر آمریکایی دوباره آزاد ساخته است.

 منبع همچنان می گوید که جرایم سنگین وزارت داخله در توقیف و سپس آزادی سازی رییس گمرک ننگرهار مطابق هدایت معاونیت اول ریاست جمهوری عمل کرده است. این در حالی است که مطابق دستور کتبی رئیس جمهور هیچ نهادی حق ندارد در امور گمرکات مداخله کند.

معاونیت اول از طریق جرایم سنگین و تحت نام قانون، گمرکات را به بهانه های مختلف زیر فشار قرار داده از آنها باج گیری می کند. بدین طریق، وجود فساد در ادارات پایینی بدون تحریک ادارات بالایی صورت گرفته نمی تواند.

حشمت الله علیزی که سه ماه قبل از طریق رقابت آزاد به صفت رئیس گمرک‌ ننگرهار تعیین بست گردیده بود بلافاصله پس از توقیف و پرداخت دو صد هزار دالر، آزاد و به وظیفه خویش در ریاست گمرک ننگرهار بازگشته است.