-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه

رزاق مامون

زنده گینامه قلمی رزاق مامونمن رزاق مامون متولد سال 1343 در کابل ، دوره ابتدایی تحصیل را در متوسطه سید جمال الدین افغان و دوره ثانوی را در لیسه شیرشاه سوری سپری کرده ام. من دراصل از ولایت پنجشیر هستم اما زادگاه اصلی و بستر شخصیت فکری و خانواده گی من شهر کابل است و از لحاظ نسب با تمام انسان ها درهر جای عالم و درهر جغرافیا که در برابر بی عدالتی به عنوان شر مطلق مبارزه می کنند، رابطه دارم. من از شانزده ساله گی دارای تفکرات سیاسی بودم و در یک محیط سیاسی اندیش پرورش یافتم. از ابتداء در دو بستر فکری سیاسی چپ و راست پرورش یافتم اما دیریست که از چهارچوب سازمانی بستر های فکری چپ و راست خارج شده ام . اما جوهره های اصلی که مرا در پهنای انسان بودن و برای انسانیت و مراد غایی رهنمونی می گشت، با تمام قوت درمن باقیست و من به برکت همین جوهره هنوز می توانم مدعی شوم که غایت مطلوب من انسان شدن و تلاش برای انسانی زیستن است. البته درین امر گاه گاهی من بیش از حد معمول شتابزده و احساساتی عمل می کنم.
ازاوایل سال های شصت خورشیدی که در زندان بودم به ادبیات روی آوردم. در ابتداء گرایش به سرایش شعر داشتم اما به زودی متوجه شدم که شهروند خوبی برای این دنیای پیچیده و لطیف نیستم . شاید من دنیایی داشتم که در قلمرو شعر نمی توانستم این دنیا را نفس بکشم و درونی کنم. تغییرات ذهنی من سریع تر از آهنگ دوره های اولیه شعر سرایی بود به همین سبب، یک مشت سروده ها را به آتش ریختم و خودم را تحویل دنیای داستان نویسی کردم. از سال های نیمه اول شصت به داستان نگاری کوتاه روی آوردم . حاصل کار های ادبی برای فعلاً این ها اند:

رمان عصرخود کشی ( دوجلد) جلد اول هشت سال پیش در 470 نسخه در پشاور چاپ شده اما جلد دوم انتشار نیافته است.
نمایشنامه افشین( درهفت پرده- چاپ نشده)
مجموعه داستان های کوتاه سلام برعشق( چاپ شده)
مجموعه داستان کوتاه "مرا بازداشت می کنند." ( چاپ شده)
نمایشنامه زلزله ( چاپ شده)
نمایشنامه عبدالخالق ( نوجوانی که نادرشاه را ترور کرد)
چند خط سرخ ( مجموعه یی از مقالات در رد نظرات دکتر حق شناس- چاپ نشده )
احمدظاهر چه گونه ترور شد؟ ( چاپ کابل )
راز خوابیده: اسرارمرگ دکترنجیب الله ( همراه با اسناد خطی وانکارناپذیر- چاپ شده )
رازخوابیده: (جلددوم- سقوط دکترنجیب ورازمرگ فاروق یعقوبی- چاپ شده)
رمان ناتمام " بی شباهتی "
حق پادشاهی- نمایشنامه در پنچ پرده ( چاپ شده)
مسعود در نبرد استخباراتی: ( تحقیقات- چاپ شده)
تکنوکرات های مسلح - مجموعۀ مقالات سیاسی ( چاپ شده)

اما مأموریت کاری برای زنده گی کردن، روز نامه نگاری است و بلافاصله پس از رهایی از زندان هفت ساله درسال 1366 در نشریات مختلف به کار پرداختم .
از سال های 1371 تا 1375 مدیر مسوول هفته نامه کابل بودم .
بعدا مدت 5 سال خبرنگار بخش فارسی رادیوی بخش بی بی سی بخش افغانستان در پشاور کارکردم .
سپس چهار سال در رادیوی آزادی به حیث خبرنویس و روزنامه نگار وظیفه اجرا کردم . در سال 2006 به تلویزیون طلوع رفتم و کمتر از یک سال گرداننده گی برنامه «گفتمان» را بر عهده داشتم . حالا بی کار هستم.