-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اردیبهشت ۸, پنجشنبه

اخبار پنهانامریکا، درانتظار برخورد
سنگین در ایران است
گفته می شود، در ارتباط با اختلافات اخیر میان دولتی ها(احمدی نژاد)، بیت رهبری (خامنه ای) و گروهی از فرماندهان سپاه که اخبار و شایعات آن تا قلب مطبوعات و مجلس راه یافته، خلاصه گزارشی مهمی از امریکا به تهران مخابره شده است. این گزارش درباره دیدگاه های محافل پرنفوذ در حاکمیت امریکا و بویژه نظر چند تن از نظریه پردازان امریکائی است. از جمله برژینسکی، پولاک و جیمزروبین. در همین گزارش روی آخرین نظر برژینسکی تاکید شده که گفته است «ما در انتظار برخورد سنگین و خونین در ایران هستیم و دراین برخورد، احمدی نژاد دست بالا را دارد!»
در بخش دیگری از همین خلاصه گزارش آمده است که «خامنه ای بی پشتوانه است. فرماندهان سپاه دنبال قدرت و پول هستند و این دو اهرمی است که آنها برای کسب آن از احمدی نژاد پشتیبانی می کنند.»
گزارش تاکید می کند که درحال حاضر امریکا تمایلی به هیچگونه مذاکره و تماس با ایران ندارد و منتظر نتیجه حوادثی است که پیش بینی می کند.
منبع ارسال کننده این خبر به پیک نت، تاکید کرده است که احتمالا در آینده نزدیک بخش هائی از این گزارش در رسانه ها انتشار خواهد یافت.
همین منبع اضافه کرده است، چهره پشت بسیاری از حوادث در دولت "ثمره هاشمی" است و رحیمی معاون احمدی نژاد در حقیقت منشی اوست.