-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۱۷, پنجشنبه

ترکی الفیصل: جنگ افغانستان یک مقاومت ملی است.


شهزاده ترکی الفیصل رئیس پیشین ادارۀ اطلاعات عربستان سعودی گفت که جنگ درافغانستان کم کم به یک مقاومت ملی بدل می شود. ترکی الفیصل ازمقامات ارشد سعودی است که ازگذشته درمسایل افغانستان خصوصاً طالب سازی درافغانستان دخیل بوده است. وی دریک نشست درواشنگتن گفت که امریکا باید هرچه زود تر سربازان خود را از افغانستان خارج کند. چون دیگر بن لادن به عنوان یک خطر محوری وجود ندارد.
او گفت: کشته شدن بن لادن برای امریکا یک فرصت مساعد برای خروج از افغانستان بود. وی گفت بالاخره امریکا مجبور به خروج از افغانستان خواهد شد. زیرا افغان ها با خارجی ها می جنگند. به باوروی، جنگ به نواحی پشتون نشین محدود نمانده است. او گفت ملاعمر نقش خود را به حیث یک بازیگر اصلی از دست داده است.
این که یک مقام سعودی پس از ده سال حضور نیروهای امریکایی صدای خود را به نام افغانستان بلند می کند، می تواند به این معنا باشد که سعودی یک باردیگرخود را درمیدان سرنوشت سازی سیاسی درافغانستان آماده می کند. عربستان متحد مهم ایالات متحده امریکا، رقیب بزرگ ایران درکشمکش های منطقه یی خصوصاً در افغانستان است.