-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۲, سه‌شنبه

طالبان درسطح بین المللی به رسمیت شناخته می شوند

روزنامه تایمز چاپ بریتانیا گزارش داده است  که قرار است دفتر مرکزی گروه طالبان در دوحه مرکز قطر گشایش یاب تا مذاکرات رسمی میان غرب وطالبان به عنوان یک حزب سیاسی شروع شود. این موضوع به معنای به رسمیت شناختن طالبان درسطح بین المللی است. گفته شده که دفترنمایندگی طالبان تا پایان امسال فعال خواهد شد؛ مسأله یی که ظاهراً امریکا ازآن حمایت کرده است. علت استقبال واشنگتن ازین کارآن است که تماس ها باید خارج از نظارت پاکستان انجام بگیرند.
با توجه به حمایت های سنتی انگلیس از پدیده یی به نام طالبان که همواره ازآنان به حیث یک «واقعیت» درافغانستان نام برده، به نظرمی رسد که حکومت انگلیسی درین مسأله نقش داشته است. اما سخنگوی وزارت خارجۀ آن کشور گفته است که این تحول کار امریکاییان است.
گشایش دفتررسمی طالبان درسطح بین المللی درحالی مطرح می شود که مقامات نظامی وسفارتی امریکا در روز یازده سپتامبر ازتشدید مبارزه جنگی با طالبان سخن گفته ویک باردیگرتاکید کردند که این گروه هنوز هم هم پیمان شبکه تروریستی القاعده است.