-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۱, دوشنبه

امریکا درقبال پاکستان ناکام شده است


دکترزلمی خلیلزاد سابق سفیرونمایندۀ ویژۀ جورج بوش درافغانستان گفت:
امریکا درطی ده سال اخیر، درتبدیل پاکستان از موقعیت دوست «دو رویه» به دوست کامل ناکام مانده است.
وی که دیروز دردهمین سالروز حملات مرگباریازده سپتامبربرنیویورک با بی بی سی صحبت می کرد، افزود:
پاکستان درجنگ برضد القاعده هم به عنوان دوست عمل کرده وهم درنقش دشمن ظاهرمی شود. وی استدلال کرد که سرنوشت مبارزه با تروریزم درافغانستان وابسته به این خواهد بود که پس ازین سیاست استخبارات پاکستان درقبال افغانستان چه اشکالی به خود خواهد گرفت. وی اظهار داشت که پاکستان تا کنون ازشبکۀ حقانی که با القاعده رابطه نزدیک دارد، حمایت خود را ادامه داده اما درعین حال همکاری با امریکا را هم حفظ کرده است. به گفته خلیلزاد آینده را نمی توان پیش بینی کرد. ممکن است القاعده شکست کامل بخوردو امکان این هم وجود دارد که دوباره تجدید قوا کند.
آقای خلیلزاد تاکید که باید دید درآینده دور یا نزدیک، درافغانستان، منطقه چه اتفاقاتی خواهد افتاد و کارخیزش های مردمی که ازآن به نام «بهاراعراب» یاد می شود، به کجا خواهد کشید.