-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

توریست خارجی دیگر به اصفهان نمی رود

انزوای ایران از عرصۀ سیاسی واقتصادی به دیگربخش های زندگی سرایت کرده است. زمانی اصفهان معادل نیم جهان محاسبه می شد اما حالا ازآن همه اماکن دیدنی شگفت انگیز دراصفهان کسی دیدن نمی کند. این انزوا عمیقاً سیاسی است ونشان می دهد که رژیم دکتاتوری مسلط برآن کشور، تا چه میزانی مردم بافرهنگ ایران را با فشارهای روبه رو کرده است.
علی اصغر رضایت، رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان گفت: "میزان درصد اقامت گردشگران خارجی در نیمه اول امسال نزدیک به صفر بوده است."
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رضایت گفت که "میزان درصد اشغال هتلداران اصفهان از نظر پذیرش گردشگر خارجی نسبت به سالهای قبل بسیار کاهش یافته است."
پیشتر حامد دهقانان، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از رشد ۳۰۰ درصدی ورود گردشگر خارجی به ایران خبر داده بود.
آقای رضایت در واکنش به این اظهارات گفت: "پاسخی ندارم. اما باید واقعیت را بیان کرد."