-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۱۹, شنبه

چنین دستپاچگی هیچ گاه درسیمای رهبران دیده نشده بود

مارشال محمدقسیم فهیم معاونت اول رئیس جمهور افغانستان دراجتماع یاد بود ازاحمدشاه مسعود گفت:

مارشال محمدقسیم فهیم معاونت اول رئیس جمهور افغانستان دراجتماع یاد بود ازاحمدشاه مسعود گفت:
وضعیت حساس است وبحران زعامت ملی وجود دارد. حل مسأله زعامت می تواند کشور را ازحالت حساس کنونی نجات دهد.
وی افزود: کشمکش های سلیقه ای مانع رسیدن به زعامت ملی است. درصورتی که وضع جاری ادامه یابد، وخارجی ها کشور را ترک کنند، افغانستان باردیگربا تجاوز وگروه بازی وشلاق روبه رو خواهد بود.
محمد محقق رهبرحزب وحدت اسلامی مردم افغانستان صریح ترازهمتایان خود استدلال کرد:
آقایانی که دم از خروج قوای بین المللی می زنند، جواب بدهند که درجهاد افغانستان را کی ها تجهیزوحمایت می کردند؟
عبدالرب رسول سیاف رهبراتحاد اسلامی گفت: این کشتی که درمیان خون شهیدان درحرکت است، حالا یک بغله یک بغله راه می رود و احتمال چپه شدن این کشتی وجود دارد.
وی افزود: درافغانستان دو جبهه جنگ باز شده است. یکی جبهه دشمنان خارجی ویکی هم جبهه دشمنان بی خرد که فرزند افغانستان هستند وبه نام های قومی، سمتی ونژادی جنگ را به راه انداخته اند.
اظهارات رهبران، این بار با اظهارات ده سال اخیرشان تفاوت داشت.

اظهارات رهبران، این بار با اظهارات ده سال اخیرشان تفاوت داشت.