-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۲, سه‌شنبه

سنگرگیری طالبان برفراز یک ساختمان درچهارراهی عبدالحق

ساختمان نیمه ساخت درچهارراهی عبدالحق واقع مکروریان دوم کابل که نفرات انتحاری طالبان درآن لانه کرده وسرگرم درگیری با نیروهای امنیتی اند، درعقب ریاست مسلخ جوار بلاک 101 مکروریان دوم موقعیت دارد. این ساختمان دوازده طبقه یی درواقع یک زمین دولتی بود که مافیای زمین با تهیه مدارک جعلی آن را تصاحب کرده است. از پنج سال پیش که کاراعماربلند منزل درین زمین شروع شده، تاحال به اتمام نرسیده است. شهرداری کابل به دلیل غیرقانونی بودن ساخت بلند منزل، کاراعمارآن را متوقف کرده بود اما مالکان بلند منزل با بهره گیری ازفقدان نظارت وتطبیق قانون، ساخت وساز را درساعات شب ادامه می دادند وبرای آن که جریان فعالیت ساختمان ازبیرون قابل مشاهده نباشد، اطراف بلند منزل را با پرده سبز مستورکرده بودند. نهر آب فاضلاب درست ازکنار ساختمان به سوی مکروریان سوم جریان پیدا می کند. مالک یک موترشویی کنارنهر گفت که این ساختمان کاملا غیرمعیاری ودزدانه اعمارشده و زاویه راست آن کج شده است.
مرکزناتو، سفارت امریکا و ریاست هفتم امنیت ملی دریک ردیف دریک ساحه جنوب شرقی این بنا قراردارند. ازفرازساختمان چهارراهی به آسانی محوطۀ نیروهای ناتووسفارت امریکا وریاست هفت درتیررس افراد مسلح قراردارد.
حمله امروزی یک پیروزی تبلیغاتی برای گروه طالبان است وشکنندگی امنیت درکابل را آشکارمی کند. حملات امروزی دامنۀ وسیعی دارد که از حاشیه شرقی شهر شروع شده و به مناطق غرب کابل امتداد یافته است. به نظرمی رسدکه این واقعه یک حمله سیاسی است ونشان می دهد که کابل دربرابردسته های انتحاری ازمصؤونیت برخوردار نیست. ترس وهراس حاصل ازین حمله، مردم را وحشت زده ساخته است. فکرمی شود که طالبان همزمان با شروع احتمالی مذاکره سیاسی برسرتقسیم قدرت با امریکا، ضربات پرهیاهوی انتحاری را ازسرگرفته است. حکومت، نیروهای امنیتی وسران حکومت دربرابرموج تازۀ حملات که بیشترنظم زندگی اجتماعی واداری را درپایتخت برهم می زند، سراسیمه وعصبانی ودرعین حال دستخوش استیصال شده اند. این حادثه همزمان با اعلام موافقت امریکا برای گشایش دفترنمایندگی طالبان درجزیرۀ شیخ نشین قطر روی داده است. طراحی چنین حملات، موازی با اهداف سیاسی صورت می گیرد. سران حکومتی، ازابرازنظرصریح و دادن اطلاعات لازم برای مردم خود داری می کنند.