-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

رهبران جهادی، برای توجیه حضور نیروهای خارجی تلاش می‌کنند


وحیدالله مژده صاحب نظردرمسایل سیاسی افغانستان درصحبت با یک خبرگزاری ایرانی گفت: کسانی که مهر جهاد و مجاهدت بر پیشانی آن ها نقش بسته است و سالها عمر خود را در جهاد و مجاهدت گذارانده اند، اکنون برای توجیه حضور نیروهای خارجی در افغانستان، تلاش می‌کنند.
وی گفت: توجیه حضور نیروهای خارجی از سوی رهبران جهاد دردناکتر از حضور آن ها در افغانستان است. 
روز جمعه "محمد قسمیم فهیم" معاون اول رئیس جمهور افغانستان و یکی از فرماندهان احمد شاه مسعود، خروج نیروهای خارجی را از افغانستان غیرعاقلانه خواند و گفت: در صورتی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند، جنگ داخلی در این کشور بار دیگر شعله ور خواهد شد و افغانستان به یکی از ایالت‌های یکی از کشورهای خارجی تبدیل خواهد شد. 
همچنان "عبدالرب رسول سیاف" یکی دیگر از رهبران جهادی افغانستان در این مراسم اظهار داشت که جنگ قبل از حضور خارجی‌ها در افغانستان وجود داشت، در هنگام حضور آن ها نیز جریان دارد و بعد از حضور آن ها نیز ادامه خواهد یافت. 
وی گفت: آنچه که واقعیت دارد این است که واقعه 11 سپتامبر، رابطه مستقیمی با حضور این نیروها در افغانستان و منطقه دارد، اما باید گفت که اگر این واقعه نیز رخ نمی‌داد، آمریکا به افغانستان حمله می‌کرد.
اخیراً آقای مژده به حیث پیشقراول مخالفت باحضورجامعه جهانی درافغانستان مطرح شده است. اما وی هیچ گاه درین باره که درصورت خروج نیروهای جهانی، افغانستان با چه وضعی روبه رو خواهد شد، توجیه عقل پسندی مطرح نکرده است. خروج بی قیدوشرط جامعه جهانی ازافغانستان خواستۀ طالبان، ایران واستخبارات پاکستان است واین مثلث درین زمینه نظرمشترک دارند. اما واقعیت ها طوردیگر است. جامعه جهانی با حضور خود درافغانستان جغرافیای اقتصادی وسیاسی کشور های منطقه را تغییر می دهند واین همه تلفات وضایعات ازنظرآنان بی نتیجه نیست.