-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

مارشال فهیم خود را به ریاست جمهوری آینده آماده می کند

اظهارات مارشال فهیم معاونت اول آقای کرزی درمورد بحران در رهبری سیاسی، نخستین نشانۀ جدایی وی از حامد کرزی تلقی شده است. وحیدالله مژده صاحب نظرمسایل نظامی گفت:
« مارشال صاحب فهیم در رابطه به مسایل به حکومت و انتقاداتی که به نحوی از شیوه عملکرد حکومت افغانستان داشت، موضوع است که البته در محافل خصوصی خود هم گفته و از او شنیده شده است.»
فکر می کنم که مارشال صاحب از جمله کاندیدان آیندهء ریاست جمهوری افغانستان خواهد بود و احتمال بسیار قوی جود دارد، پس باید طوری موضع بگیرد که در عین حال که معاون اول رییس جمهور است تا حدی از وضع خود را ناراضی نشان بدهد»

برخی  از آگاهان امور سیاسی این سخنان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را غیر مسوولانه می خوانند.
عبدالستار سعادت یکی از کارشناسان سیاسی در مورد چنین گفت:
« متاسفانه در افغانستان فرهنگ سیاسی نهادینه نشده است به جای این که یک کس حس بکند که من کی هستم حرف می زند، یعنی غیر مسوولانه حرف زدن.
بسیار خوب بود که صادقانه با اعلام این حرف های خود استعفا می داد و به این شکل اعتراف می کرد که من زعیم ملی نیستم، استعداد و صلاحیت این را ندارم که این کرسی را به پیش ببرم و یا به این عنوان که رییس جمهور کرزی شخص با کفایت نیست، یک زعیم ملی نیست، نمی خواهم که به حیث معاونش کار کنم»
آقای فهیم بازهم درهفته شهید گفت که حکومت مجاهدین راکنار زده است. اما طوری که دیده می شود، تمام کسانی که زوروتفنگ وشناخت دارند همه درحکومت اند. اما مجاهدین اصلی کسانی اند که کراچی کش می کنند، سبزی فروش، آهن کهنه فروش و معلولانی اند که خانواده های برای پیدا کردن یک لقمه نان درخیابان از بام تا شام پرسه می زنند.

معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در این مراسم یک بار دیگر از چیزی که حضور کمرنگ مجاهدین در نظام فعلی این کشور خواند، نیز انتقاد کرد و گفت که با کنار زدن مجاهدین پس از ایجاد حکومت انتخابی در این کشور مشکلات و بحران در افغانستان افزایش یافت.