-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۱, دوشنبه

دغدغه های مشرانو جرگه چیست؟

فضل هادی مسلميار رئیس مجلس سنا درصحبت با دکترسیدمخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ گفت: همه روزه به اين کشتار ها در کشور نگاه کنيد و در تلويزيون ها به  رقص هاى نيمه برهنه و سريال ها نگاه کنيد! بايد به زودى از آن جلوگيرى صورت گيرد.
سیدمخدوم رهین:  وضع محدوديت ها بر رسانه ها و بخصوص رسانه هاى تصويرى تاثيرات منفى برجوانان ميگذارد.
 رهين گفت: از هر ده نوار سى دى که به کابل آورده ميشود؛ هشت آن غيراخلاقى است.
به گزارش خبرگزاری پژواک، صفت الله حقمل نماينده لوگر در مشرانو جرگه بر وزارت ياد شده انتقاد کرد که بر برنامه هاى تلويزيون ها کنترول ندارد وبه همین سبب شماری ازمردم به مخالفان یکجا شده اند.
 وزیراطلاعات درجواب گفت: اگر برنامه هاى تلويزيون  مخالفين را خفه کرده است، پس چرا در مسجد حمله انتحارى مي کنند؟ چرا در مکتب حمله انتحارى انجام ميدهند...آنها براى شان چه گفته است.؟!)
 طيبه زاهد نماينده هرات درمشرانوجرگه: روزهای عید آهنگ به صدای زنان افغان نشرشد؛ این کار ارزش هاى افغانى و اسلامى را تحت سوال قرار داد.
 اما سيد فرخ شاه جناب نماينده فارياب گفت: بايد از انحرافاتى جلوگيرى صورت گيرد که مقامات دولتى در دوبى و کشور هاى ديگر جهان انجام مي دهند.