-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۱۹, شنبه

تجمع طالبان درچمتال بلخ

گزارش های رسیده ازولایت بلخ، ازافزایش تحرکات دسته جات مسلح طالبان حکایه دارد. تعداد زیادی ازموترهای نوع پیکپ به منطقه وارد شده است. مرکزفعالیت دسته جاتی که از بغلان وکندز به بلخ رسیده اند، ولسوالی چمتال است. شاهدان عینی می گویند که نفرات طالبان به رهبری مولوی نصرالله این بار دربلخ تصمیم دارند پایگاه های قابل دفاع را درچمتال ایجاد کنند. درسرخط وظایف دسته های طالبان درچمتال، قطع ارتباط منطقه با نواحی شهری و امنیتی است. تا فعلاً اولین دور عملیات از تخریب آنتن های مخابراتی آغاز شده است.