-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

آتش فشان در ایران دهان باز می کند

شعار اعتراضی هواداران تراکتور در حمایت از دریاچه ارومیه:اورمو گولو جان وئریر مجلس اونون قتلینه فرمان وئریر.:دریاچه ارومیه در حال جان دادن است،مجلس فرمان به قتل آن میدهد.....18 سنبله 90