-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

تظاهرات ضد رژیم ایران در تبریز

سونامی جمعیت در میدان فهمیده تبریز وشعار آذربایجان وار اولسون ایستمین کور اولسون
فارسی : آذربایجان زنده باد دشمنانش کور باد
فیلم اختصاصی شماه 2 - میدان فهمیده - 18 شهریور - نزدیک به 10 هزار نفر یکصدا شعار میدهند