-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

رئيس تشريفات وزارت خارجه خلافکاری کرد


درسفر قريب الوقوع حامد کرزي به امريکا نام هاى تعدادي از افراد برخلاف نظر رياست جمهوري از سوي صديق حميد رئيس تشريفات وزارت امور خارجه در ليست، اضافه گرديده بود که دوباره نام آنها از ليست حذف گرديد. بنابر معلومات يک منبع آگاه به آرمان ملي، درليست کساني که درسفر حامد کرزي به امريکا جهت اخذ ويزاى امريکا آماده گرديده بود صديق حميد بدون نظر رياست جمهوري، نام تعدادى از اعضاي خانواده مقامات حکومت از جمله يکي از سکرتران حامد کرزي را نيز شامل ساخته بود که اين ساخته کاري افشا گرديد ونام آنان از ليست آماده شده حذف گرديد.
گفته مي شود صديق حميد به خاطر اين خلاف رفتاري زير فشار ارگ رياست جمهوري قرار گرفته است اما وزارت امور خارجه و سخنگويان رياست جمهوري اين خبر را تأييد نکرده اند و در مورد چيزي نگفته اند.