-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۱۸, جمعه

با فیس بوک دولت سوریه را سرنگون کنید


دریک اظهارات جالب، یک مقام ارشد امریکا خواهان سقوط حکومت سوریه با استفاده از فیس بوک شد.
روزنامه شرق الاوسط مصر گزارش داد:  ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه امریکا پایگاه ارتباط اجتماعی فیس بوک  میکانیزم فعال برای فراخوان مردم به هدف برانداختن بشاراسد ازقدرت است. اخیراً وزیرخارجه امریکا درترکیه گفت که از بیرون نمی توان برداخل سوریه اثر گذاشت وازسوی دیگردولت سوریه توان اجرای اصلاحات را ندارد.
به نظرمی رسد که اجماع برای سرنگونی نظام سوریه که برسرحرکت انقلابات خاورمیانه سد واقع شده است، قطعی است. این نخستین بار است که یک مقام غربی از قدرت براندازی شبکه فیس بوک برای شکستن حکومت ها سخن گفته است.