-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۲۱, دوشنبه

ادامه ضربات برکنروخوست درغیاب دیده بان رسانه ها

اخباررسیده از ولایت خوست وکنر حاکی اند که انداخت های دستگاه های توپچی وراکت باری برمناطق مرزی ازخاک پاکستان از سرگرفته شده است. مناطق مرزی خوست وکنر اکنون به یک ناحیۀ اشباح زده مبدل شده و عملاً به محل تردد نظامیان وشبه نظامیان تغییرچهره داده است. مقامات مسؤول درخوست می گویند که تحرکات دسته های مسلح تروریستان خارجی درآن ولایت درحال افزایش است. فتنه های مرزی درین دو ولایت رؤیای آرامش وثبات درمناطق مسکونی درداخل افغانستان را برباد داده است. برخی کارشناسان فکرمی کنند که ضربات مزمن راکتی وتوپچی برگستره های زیستی غیرنظامیان درافغانستان شرایطی را فراهم می کند تا ساکنان محلات به دیگر مناطق متواری شوند وجای آنان را گروه های مسلح صادرشده از پاکستان پر کنند.
حمله برمناطق مرزی کمتراز سوی رسانه های داخل افغانستان دنبال می شود. آن چه مایه سوال است، سکوت سران حکومت کابل درین باره است.