-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ شهریور ۱۷, پنجشنبه

مراسم گرامیداشت ازشهادت احمدشاه مسعود به تأخیرافتاد

درکابل ناگهان اعلام شده که مراسم بزرگ به مناسبت گرامیداشت ازدهمین سالروز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان بنا به دلایل امنیتی به تأخیر افتاده است. دربارۀ نگرانی های امنیتی جزئیات داده نشده اما احمدولی مسعود گفته است که هزاران نفر ازشهروندان ودیگرولایات علامند حضور درمراسم یادبود از احمدشاه مسعود هستند. « برخی مشکلات» امنیتی دررابطه درسالروز ازشهادت مسعود یک مسأله جدید است که تا کنون پیشینه نداشته است. احتمال می رود حکومت بیم ازآن دارد که جناح های پارلمانی که درشهرتجمع کرده اند، با استفاده از اجتماع بزرگ دریادبود مسعود به تحرکاتی غیرمنتظره دست بزنند.
درخبرگفته نشده است که مراسم یادبود تا چه مدتی به تعویق افتاده است. با توجه به اوضاع پرتنش ناشی از منازعات پارلمانی، انتظار می رود که جناح ائتلاف حمایت ازقانون درجریان مراسم، ازتریبیون مجلس یادبود مسعود، فراخوان سیاسی یا شعار مبارزه جویانه علیه حکومت را صادر کند که جبران آن برای حکومت بس دشوارخواهد بود.