-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

ایران: حکومت افغانستان 180 درجه تغییرجهت داده

منابع ایرانی از«چرخش» حکومت افغانستان دررابطه به فیصلۀ زودهنگام مسأله پیمان استراتیژیک با امریکا خبر داده اند. قبلاً مقامات کابل گفته بودند که بحث برسرپیمان استراتیژیک با امریکا، پس ازکنفرانس بن دوم درچهارچوب برگزاری لویه جرگه صورت می گیرد؛ اما درهفته های اخیر، همزمان با تشدید بحران روابط میان کابل واسلام آباد، مقامات کابل فیصله کرده اند که سرنوشت پیمان استراتیژیک قبل از برگزاری کنفرانس بن روشن شود.
مقامات امریکایی ظاهراً به حکومت افغانستان توضیح داده اند که برای ادامۀ کمک های نظامی ومالی امریکا به افغانستان، امضای سند پیمان استراتیژیک شرط حتمی است وبدون چنین پیمانی، قناعت دادن به مردم امریکا که هزینه مأموریت درافغانستان را با پول خویش تأمین می کنند، دشوار است. ازسویی هم فکر می شود که سرانجام «معامله» میان کابل وواشنگتن درحال انجام است. پیشرفت بیشتردرین زمینه، شکست ایران است که سعی دارد از امضای رسمی این تعهدات بین کابل وواشنگتن جلوگیری کند.
همزمان با انتشار اخبار مربوط به نزدیکی کابل وواشنگتن درمورد پیمان استراتیژیک، ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، حکومت افغانستان را به «بی اعتنایی» دربرابرلویه جرگه متهم کرده است. ایرنا نوشته است: وزارت خارجه افغانستان نوعي بي اعتنايي به لويي جرگه داشته و بدون توجه به تصميمات آن اعلام كرده است كه معاهده همكاري استراتژيك قبل از كنفرانس بن امضا مي شود.
جالب این است که ایران دربرگزاری لویه جرگه چه گونه سرمایه گذاری کرده که حالا تصمیم حکومت کابل برای تسریع روند توافق روی پیمان استراتیژیک- قبل ازکنفرانس بن دوم- را انتقاد کرده است. خبرگزاری دولت ایران افزود:
تصميم فعلي وزارت امور خارجه افغانستان چرخشي 180درجه اي محسوب مي شود. در چند ماه گذشته وزارت خارجه و دولت افغانستان اعلام كردند كه تصميم گيري در مورد همكاري استراتژيك با امريكا به بعد از كنفرانس بن دوم موكول خواهد شد. قرار است كنفرانس بن دوم در (5 دسامبر) در آلمان تشكيل شود. همچنين مقامات افغان تصميم گرفته بودند كه در فرصت مناسب، لويي جرگه يا يك اجلاس مشورت عمومي برگزار كنند تا درباره اين پيمان تصميم مناسبي اتخاذ شود. اما يكباره مقامات افغان در تصميم خود تجديد نظر كرده و عزم خود را بر برگزاري لويي جرگه و نهايي كردن معاهده استراتژيك قبل از معاهده بن دوم جزم كرده اند.