-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۲۶, سه‌شنبه

اعتصاب غذایی سیمین بارکزی ادامه دارد
تازه ترین گزارش حاکی است که بانو سیمین بارکزی به اعتصاب غذایی خود کماکان ادامه داده است. جنرال ظاهرعظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی به رسانه ها گفت که بانو سیمین درشفاخانۀ سردارداوود خان به سرمی برد و تا کنون به اعتصاب خود پایان نداده است. درین حال نیلوفرابراهیمی از طرفداران بانو سیمین خبر داد که مقامات حکومتی به هیچ کسی اجازه نمی دهند که با سیمین از نزدیک دیدار کند؛ اما وی به نقل ازبستگان بانو سیمین یاد آورشدکه وضع سلامتی وی نسبت به روزهای قبل بدتر شده است.
این درحالی است که نهاد های مدنی نسبت به رفتارحکومت نسبت به بانو سیمین باردیگر اعتراض کرده اند. اما به نظرمی رسد که سیمین درین آزمایش دشواروتاریخی و این چنین مبارزه نابرابر به تنهایی ادامه می دهد. ائتلاف حمایت ازقانون که سیمین عضو آن است، مقامات ارشد حکومت را مسئول حفاظت ازجان وی دانسته اند. اعتصاب سیمین درحالی ادامه یافته است که مقامات دولتی وعده داده بودند که پروندۀ انتخاباتی او را بازنگری می کنند اما از شروع بازنگری پرونده ونتایج آن تا کنون خبری منتشر نشده است. برخی افراد نزدیک به سیمین گفته اند که اصولاً هیچ ارگانی به بازبینی پروندۀ او مؤظف نشده است. باوربرین است که اگر بانو سیمین جان خود را درین اعتصاب از دست بدهد، انفجار عاطفی نیرومندی سراسرجامعه را فراخواهد گرفت.