-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۳۰, شنبه

عایشه در آخرین لحظات سپر قذافی شد

تصورمی رفت دخترانی که محافظ قذافی بودند در آخرین لحظات زندگی دیکتاتور هم کنارش باشند اما به جزیکی دیگران همه غایب شدند.

برخی اخبار رسانه های عربی حاکی است که قذافی پیش از آغاز درگیری های تن به تن در سرت تیپ محافظان زن خود را مرخص کرده و حفاظت از خود را به دسته های کوچک چریکی سپرده بود.

زنان محافظ قذافی این روزها بار دیگر به بهانه قذافی ولی این بار به بهانه مرگ دیکتاتور لیبی نامشان بر سر زبان ها افتاده است. 
روزنامه میرر انگلیس در شماره دیروز خود به بررسی واحد زنان محافظ دیکتاتور سابق لیبی پرداخت و نوشت: دختران محافظ قذافی همگی باکره بودند و برای حفاظت از جان قذافی قسم یاد کرده بودند. 

تیپ حفاظت از قذافی در دهه ۱۹۸۰ میلادی و پس از آن که قذافی عنوان رهبر انقلاب لیبی را برای خود برگزید، تشکیل شد. این دختران در طول شبانه روز و همه ساعات همراه قذافی بودند و برخی شواهد حاکی از آن است که حتی تا بعد از سقوط طرابلس هم ۴۰ نفر از این دختران به همراه وی بودند و او را حفاظت می کردند. 

میزان اعتماد و توانایی تیپ دختران محافظ قذافی در آنجا بود که در سال ۱۹۹۸ میلادی سرتیم محافظان زن قذافی و ۷ نفر دیگر برای حفاظت از جان دیکتاتور لیبی در حمله ای که به کاروان حامل قذافی شد، کشته شدند. 

شدت ارادت دختران محافظ به قذافی تا جایی است که گفته می شود یکی از محافظانش که عایشه نام داشت، در آخرین لحظات عمر دیکتاتور هم با وی بوده و خود را به روی قذافی انداخته تا از اصابت گلوله به قذافی جلوگیری کند. 

یکی از دلایل قذافی برای استفاده از محافظان زن، بی اعتمادی به مردان و سخت بودن شلیک به زنان در فرهنگ عرب است.

قذافی با وجود آن که خود را امیرالمومنین ممالک اسلامی می خواند، اصرار داشت که تیپ محافظانش همه آدمکش حرفه ای، بدون حجاب اسلامی و با طلا و زیورآلات باشند و ناخن های بلند داشته باشند. 
در اوایل سال جاری میلادی ۵ نفر از تیپ زنان محافظ قذافی وی و پسرانش را به تجاوزهای مکرر به خود متهم کردند. 

زنان و دخترانی که محافظت از قذافی را برعهده داشتند، ناگفته های فراوانی از زندگی دیکتاتور لیبی دارند. جعبه سیاه رازهای لیبی در دل آنان است.