-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۲۶, سه‌شنبه

پاکستان به خاطر این شخص به افغانستان راکت می کوبد؟


مقامات پاکستان پس از هفته ها سکوت وانکار دربرابر ادعا های افغانستان، اکنون اعلام کرده است که راکت زنی برخاک افغانستان به خاطر این است که نیروهای ارتش پاکستان، با حملات یک فرمانده مشهورطالبان پاکستانی که به خاک افغانستان پناه گرفته، مقابل اند وحملات توپچی وراکتی به خاک افغانستان به خاطراین است که مولانا فضل الله با استفاده از خاک افغانستان درخاک پاکستان عملیات دهشت افگنی را انجام می دهد.
رئیس جمهور کرزی می گوید که اتهام های راکت زنی از پاکستان « نادرست» وساخته رسانه هاست؛ اما جنرال اطهرعباس سخنگوی ارتش پاکستان می گوید که به خاطر جلوگیری از حملات طالبان به خاک پاکستان دست ما به اقدامات جوابی دست می زنیم که برخی از راکت ها مسیرخود را عوض می کنند وبه طورناخواسته به مناطق غیرنظامی درافغانستان اصابت می کند. این جاست که بازی جدید پاکستان برای کوبیدن دهل سرچپه اتهامات، حملات خود را توجیه می کند. این احتمال وجود دارد که پاکستان خاکروبۀ تمام اتهاماتی را که تا کنون از سوی افغانستان وجامعه جهانی علیه آن کشور مطرح کرده اند، یک باره به فرق افغانستان خالی کند.