-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

بدون پاکستان با تروریزم نمی شود جنگید


روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود می نویسد، وزیر خارجه امریکا در اظهارات اخیرش  از تلاش های امریکا برای مذاکره با تروریستان دفاع کند. اما به نوشته روزنامه خانم کلنتن واضح ساخت که این مذاکرات با تروریستان یک نوع آزمایشی است  تا معلوم شوداین گروه ها می خواهند صادقانه داخل مذاکره شوند.
خانم کلنتن به مجلس نماینده گان کانگرس اطمینان داد که مذاکره با طالبان و متحدین آن ها به این مفهوم نیست که امریکا به اهداف اصلی خود پشت پا می زند.
درحالی که ناظران، ازبن بست درجنگ افغانستان ابرازنگرانی می کنند، هیلاری کلنتن ازجمهوری خواهان ودموکرات های آن کشورخواست که برای حفظ پیشرفت ها درافغانستان وپاکستان متحد شوند. اوگفته است با توجه به اشتباهات امریکا درگذشته، باید درافغانستان «زیرکانه واستراتیژیک» عمل کند.
درین حال روزنامه ایریش تایمزبه نقل ازوزیرخارجه امریکا نوشت: امریکا بدون پاکستان نمی تواند با تروریستان بجنگد.