-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

افزایش اردوگاه سازی برای مهاجران افغان در ایران

مقامات ایرانی گفته اند که نخستین اردوگاه را برای مهاجران افغان درمنطقه افتتاح کرده اند. 
یک مقام ایرانی گفته است: افرادی که به صورت غیرمجاز اسکان یافته و هنوز ساماندهی نشدهاند توسط مراجع امنیتی دستگیر و به این اردوگاه معرفی میشوند. 
سید محمد تهوری تصریح کرد: اتباع افغانی که قوانین و مقررات کشورمان را رعایت نکردهاند به این اردوگاه منتقل شده و از طریق سیستمهای امنیتی پیچیدهای که در نظر گرفته است به صورت آنلاین شناسایی میشوند. 
وی با بیان این که افراد غیرمجاز اسکان یافته به مرزها طرد میشوند، خاطرنشان کرد: اگر فردی بیش از دو بار به صورت غیرمجاز دستگیر شده باشد به اردوگاههای محل نگهداری فرستاده میشود که خوشبختانه مسئولان استان گلستان برای اجرای این طرح عزم جدی در پیش گرفتهاند. 
تهموری یادآور شد: آن دسته از افرادی که نمیخواهند در طرح ساندهی شرکت کنند به دنبال تخلفاتی در منطقه هستند که با قرار ندادن اطلاعات شخصی شان نمیخواهند مورد شناسایی قرار بگیرند. 
مشاور وزیر و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تصریح کرد: افراد شناسایی شده از تسهیلات قابل توجهی مانند اقامت قانونی، ورود قانونی و اشتغال قانونی برخوردار خواهند شد. 
به گفته وی با بکارگیرندگان و اشتغالدهندگان تبعه افغانی غیرمجاز برخورد قانونی صورت میگیرد. 
وی با اشاره به اینکه طرح مذکور از دو سال پیش اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: افغانیها به صورت آنلاین با یکدیگر ارتباط دارند و اطلاعات را سریعا در اختیار یکدیگر قرار میدهند لذا بعید میدانم تاکنون تبعهای از افغانها بیاطلاع از این طرح باشند. 
تهموری بیان داشت: علاوه بر حدود 11 هزار نفر افغانی غیرمجاز در استان گلستان 11 هزار نفر آن ها شناسایی شده که دارای کارت هستند و از تسهیلات خوبی برخوردار هستند. 
مشاور وزیر و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: آنچه امروز مورد بهرهبرداری قرار گرفت برای مجردین است که فاز بعدی این طرح برای متاهلان است و به لحاظ مقررات شرعی و قانونی لازم بود تا تمهیدات مناسبی برای خانوادهها انجام گیرد. 
وی از پیش بینی مجموعه اداری در این اردوگاه در آیندهای نزدیک خبر داد و افزود: قرارداد این مجموعه انجام شده و در مراحل بعدی شاهد انتقال مجموعه اداری به اردوگاه خواهیم بود