-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۱, یکشنبه

ایمل فیضی: سخنان کرزی با تلویزیون جیو تحریف شده است

ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری لحظاتی پیش درواکنش به سخنان رئیس جمهور با تلویزیون جیو پاکستان گفت که تلویزیون جیو اظهارات آقای کرزی را «تحریف» کرده است. وی گفت مدت مصاحبه رئیس جمهور پنجاه دقیقه است وهرگاه به درستی ودقت شنیده شود، آن گاه می توان روی آن قضاوت کرد. ایمل فیضی مشخص کردکه هدف کرزی از گفتن این که درصورت حمله برپاکستان، حکومت افغانستان دردفاع از پاکستان قرار خواهد گرفت، به معنای دفاع از حکومت پاکستان نیست. هدف آقای کرزی این است که افغانستان مسئولیت اخلاقی دارد که درصورت حمله به آن کشور، دردفاع از مردم پاکستان موضعگیری داشته باشد.
ایمل فیضی یک باردیگر از زبان رئیس جمهور تاکید کرد که ما نمی خواهیم دیگر با اشخاص وافراد به نام طالب مذاکره کنیم. ما می خواهیم با برادران پاکستان خود مذاکره کنیم.
این اظهارات رئیس جمهور ازنظرتحلیل گران «حیران کننده» خوانده شده است. ناظران افغان بدین باورند که پس ازیک رشته توافقات مهم با هندوستان وتفاهم ها با دولت امریکا، چنین اظهارات «غیرمسئولانه وخلاف منافع ملی افغانستان» تلقی کرده اند.