-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

اخراج ایرانی ها از تالار شورای ملی


روز گذشته اعضای مجلس سنا نسبت به نفوذ و ورود خود سرانه خبرنگاران ایرانی به تالار جلسات مجلس اعتراض کرده و خبرنگاران ایرانی را از تالار جلسات اخراج کردند. آقای حق ویون نخستین کسی بود که اعتراض خود را به مسئولان امنیتی واداری مجلس اعلام کرد. مسئولان اداری مشرانو جرگه گفتند که خبرنگاران «صدا وسیمای ایران» برای تهیه گزارش از صورت جلسات مجلس وارد سالن مجلس شده بودند. درحالی که انتقاد اعضای مجلس رو به فزونی بود، محمدعلم ایزد یار نایب رئیس مشرانو جرگه اظهار داشت که هیچ یک ازمسئولان امنیتی واداری مشرانو جرگه از حضور خبرنگاران صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران به هیچ یک از اعضای مجلس قبلاً اطلاع نداده بودند.
درین حال علی رضا شریفی همکار افغان شبکۀ صدا وسیمای ایران به رسانه ها گفت که آنان از یک سال به این سو  اسناد رسمی برای ورود به تالار جلسات مجالس شورای ملی را دراختیار دارند. وی برخورد نمایندگان ومسئولان را تعجب انگیز خواند که چرا پس ازیک سال این چنین با آن ها برخورد کرده و رأی به اخراج شان داده اند.
درماه های اخیر با افزایش مداخلات ایران درقضایای داخلی افغانستان، روحیۀ عمومی نسبت به کارمندان محلی ایرانی ها درافغانستان تغییر کرده است واین برداشت تقویت شده است که ایرانی ها ازهرامکانی برای رخنه به نهاد های دولتی افغانستان استفاده کرده وفعالیت های شان با منافع ملی افغانستان درتضاد است. پرسش اصلی برای مسئولان دولتی این است: آیا خبرنگاران افغان ویا نامه نگاران ازدیگرکشور ها می توانند ازصورت جلسات مجلس ایران گزارش تهیه کنند؟ بی باکی شبکه های جاسوسی ایران به حدی رسیده است که فکرمی کنند افغانستان کاروانسرای منطقه است و حتی می توانند بدون ملاحظه به مجالس رسمی رخنه کرد؟