-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۳۰, شنبه

کرزی درخواست هیلاری کلنتن را رد کرد

یک روز بعد از سفرهیلاری کلنتن وزیرخارجه امریکا و تاکید برادامه تماس با طالبان، رئیس جمهور کرزی درگفت وگو با تلویزیون جیو پاکستان درخواست امریکا برای ادامه مذاکره با طالبان را رد کرد و گفت: در مورد مسئله صلح باید بگویم که شورای طالبان در پاکستان است، ما همه می دانیم که گروه حقانی در پاکستان است، ما در مورد روابط گذشته پاکستان و غرب با این گروه آگاهی داریم و وضعیت کنونی را نیز می دانیم. دیگر ممکن نیست که با گروهی از افرادی صحبت کنیم که آدرسی ندارد، و یا آدرس شان انتحار کننده است، این را نیز می دانیم که قرارگاه و پایگاه شان در پاکستان است و در آنجا حمایت مالی می شوند، و همین دلیل است که ما اکنون واضحاً اصرار می کنیم که به عوض صحبت با یک طالب بدون نام و بدون آدرس، مستقیماً با برادران ما در پاکستان صحبت کنیم.
این درحالی است که امریکا خواستارادامۀ مذاکره با طالبان است. هیلاری کلنتن این موضوع را درمذاکره با آقای کرزی مطرح کرده است.


رئیس جمهورکرزی درین گفت وگو باردیگربدون کمترین انعطاف بر شرایط افغانستان روی توافقنامه استراتیژیک با ایالات متحده امریکا تاکید کرد. آقای کرزی گفت:
ما شرایط مشخصی با امریکا برای امضای توافقنامه استراتیژیک داریم، ما می خواهیم بعد از امضای این توافقنامه عملیات های شبانه متوقف گردد، ما  می خواهیم دیگر هیچ امریکایی به خانه های افغان ها داخل نشود، دیگر زندان خارجی نباشد، توقیف و بازداشت افغان ها خاتمه یابد و همچنان فعالیت نهاد های موازی با حکومت و دولت افغانستان و موجودیت شرکت های خصوصی امنیتی و سایر فعالیت هایی که مانع عملکرد حکومت افغانستان، فساد اداری و تخلف از قوانین نافذه افغانستان می شود، پایان یابد.
این درحالی است که ادعا می شد سفر ماه گذشته دکترسپنتا به کاخ سفید، دست آوردهای مهمی داشته است. به خصوص سفردوروز قبل وزیرخارجه امریکا به کابل، درمیان ناظران سیاسی درکشور، این امیدواری را ایجاد کرده بود که ممکن است کوه یخ اختلافات گذشته تا میزان زیادی آب شده باشد. تاکید مجدد کرزی روی خواسته های قبلی نشان می دهد که بی اعتمادی میان کاب وواشنگتن همچنان برسرجایش باقی است.
پافشاری کرزی روی «شرایط» همیشگی، ظاهراً به معنای آن است که لویۀ جرگه یی که قرار است ظرف کمتر ازیک ماه دیگر درکابل برگزارشود، از نظرماهیت کاری وخط ونشان اهداف خود، سخت اضطراری وپرتنش خواهد بود.