-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

آقای کرزی: پاکستان راکت نمی زند. وزارت دفاع می گوید: می زند

رییس جمهور افغانستان پخش گزارش ها در مورد حملات راکتی بر افغانستان را نادرست خوانده، اما وزارت دفاع ملی این کشور حملات راکتی پاکستان بر افغانستان را تایید می کند.

سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: رهبری حکومت به آنان دستور داده تا حملات راکتی پاکستان بر افغانستان را مورد بررسی قرار بدهد.

وزارت دفاع ملی افغانستان حملات راکتی پاکستان بر افغانستان را رد نمی کند، اما می گوید گفتگو ها با مقام های پاکستان ادامه می یابد تا از تکرار این حملات در آینده جلوگیری شود.
یک روز پس از آن که رییس جمهور کرزی گزارش ها در مورد حملات راکتی کشور های همسایه بر افغانستان را نادرست توصیف کرد، رادیو آزادی برای روشن شدن این موضوع به روز دوشنبه صحبتی را با سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان انجام داد.

جنرال ظاهر عظیمی در پاسخ به پرسش رادیو آزادی که وزارت دفاع ملی گزارش ها در مورد حملات راکتی پاکستان بر افغانستان را تایید می کند، چنین گفته است:

« در مجموع وقتیکه شما دو مرحله را بررسی کنید، چنین حملات صورت گرفته است اما از لحاظ احصاییه و ارقام متفاوت به آن چیز های می باشد که به بیرون اعلان شده است.
برای ما فعلاً وظیفه داده شده که شما از مجرا های که ارتباط دارید این مساله را پیگیری کنید، اگر این چنین مساله هم باشد هر چه عاجلتر قطع شود. ما به کار خود در زمینه ادامه می دهیم. در این اواخر با قوماندان قول اردوی سرحد پاکستان صحبت های مفصل صورت گرفت و در آینده نیز تلاش می کنیم. »

آقای کرزی که به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گفت:
هرگاه به اثبات برسد که تخطی های مرزی از سوی همسایه گان افغانستان صورت گرفته، افغانستان اقدامات مقتضی را روی دست خواهد گرفت.

وی گفت: پخش گزارش های نادرست می تواند بر مناسبات میان افغانستان و همسایه های این کشور اثر گذار باشد.

« در مورد حملات سرحدی پاکستان که حالا ایران هم در آن زیاد شده است به مطبوعات عزیز باید بگویم که در این چنین مسایل بطور خاص در مورد آن عده از راپور های که در سرحدات در مورد همسایه های ما نشر می شود به دقت عمل شود. من می بینم که از مدت زیاد در مطبوعات در این رابطه چیز های زیاد به نشر رسیده اما در اثر تحقیقات ما این چنین ادعا ها غلط ثابت شده است. یا در راپور های اولیه چنین می آید که صد یا دو صد مرمی اصابت کرده، عسکر آمده و یا در سرحدات ما رفت و آمد عساکر همسایه های ما زیاد شده است، این چنین راپور ها بعداً علط ثابت می شوند.
زمانیکه ما تایید کردیم و مطمین شدیم، در آن زمان طبیعی است که دولت افغانستان حق دفاع از خاک خود را دارد و کارش را انجام می دهد.»

در این حال مقام های پولیس در زون شرق افغانستان تایید کرده اند که تا یک هفته پیش نیز حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی این کشور ادامه داشت.

جنرال امین الله امرخیل قوماندان نیروهای پولیس سرحدی در زون شرق به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این حملات از سوی قطعات نظامی پاکستان صورت گرفته است:

« در ساحه مسوولیت ما که ولایات کنر، ننگرهار و نورستان است، یک هفته می شود که حملات توقف کرده و مذاکرات سه جانبه هم ادامه دارد و جانب پاکستان وعده کرده که بعضی تخطی های که صورت گرفته در قسمت رسیده گی می شود.»

تنها پاکستان نه، بلکه به گفته مقام های نیمروز در هفته گذشته چندین هاوان بر این ولایت از سوی ایران پرتاب شده است.

آقای کرزی در حالی گزارش ها در مورد حملات راکتی بر افغانستان را تایید نمی کند که نهاد های مختلف دولتی افغانستان در گذشته در اعتراض به حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان، از مقام های آن کشور خواسته اند تا از تکرار این حملات جلوگیری کنند.

به گفته مقام های افغان، وزارت خارجهء افغانستان چندین بار سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد و مراتب عمیق نگرانی اش را در این مورد به وی ابراز کرده است.

حدود یک ماه پیش وزارت دفاع ملی افغانستان به مقام های پاکستان هشدار داد که اگر حملات راکتی اردوی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان ادامه پیدا کند، اردوی ملی افغانستان آماده است به این حملات پاسخ بدهد.