-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه

مارشال فهیم ازاسرار قتل سیدمصطفی کاظمی آگاه است


سیدعلی کاظمی جانشین سیدمصطفی کاظمی فقید درحزب اقتدارملی روز گذشته هشدار داد که ترور وحملات انتحاری به هدف کشتن مقالات بلند پایه حتماً ادامه می یابد. وی درجمع شماری از اعضای شورای ملی سخن می گفت که به یاد بود از شماری از اعضای پارلمان که درسال های اخیر، آماج حملات قرارگرفته و جان های شان را از دست داده اند.
سیدعلی کاظمی گفت دولت افغانستان ازپی گیری پرونده متهمان به قتل سیدمصطفی کاظمی وچند تن دیگر ازاعضای مجلس که چهارسال پیش پانزده عقرب 1386- دربغلان دریک انفجاربزرگ به قتل رسیند، دست برداشته است. حتی وی مدعی شد: با وجودی‌که حکومت و مجلس نمایندگان چندین کمیسیون را به هدف پی‌گیری حادثه‌ بغلان ایجاد کرده بودند، ولی حکومت به نتیجه‌ بررسی‌های کمیسیون‌های یادشده توجه نکرد و مقام‌هایی که در حادثه‌ پانزدهم عقرب متهم شمرده می‌شدند با پرداخت 500 هزار افغانی در دادگاه، تبرئه شدند.
اوجزئیاتی درین باره ذکرنکرد.
سید‌مصطفی کاظمی، صبغت‌الله ذکی، انجنیر متین، نازک‌میر سرفراز، محمد عارف ظریف و صاحب‌الرحمان همت از اعضای کمیسیون اقتصاد ملی مجلس بودند که در رویداد پانزدهم عقرب 1386کشته شدند.
نگارنده ( رزاق مأمون) درآن زمان برخی تحقیقات مقدماتی را درین باره انجام داده بود. درآن زمان به زودی متوجه شدم که رهبران جبهه ملی که درآن زمان کاظمی فقید عضو برجسته آن بود، ازتمام اسرار حادثه بغلان مطلع بودند ولب از لب تکان نمی دادند. تمامی گزارش ها وشرح وماوقع دراختیارآنان قرار دارد. شخص استاد ربانی فقید نیزدرجریان قرارداده شده بود. به خصوص درنتیجۀ کار مقدماتی، از زبان برخی ازافراد مقرب به جبهه ملی که با آن ها مصاحبه هایی انجام داده بودم، به طورقطع به این نتیجه رسیده بودم که اطلاعات همراه با جزئیات کامل انفجار پرتلفات بغلان دراختیار مارشال فهیم قرار داده شده بود. اما این که چرا مسأله را زیرلحاف سکوت پنهان کردند، لازم است سیدعلی کاظمی خود درین باره ازآنان سوال کند یا رسانه های اگرمی توانند درین باره کار کنند.