-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

تازه ترین سیاست آماده گی به جنگ

یکی از والدین ایرانی باشد، فرزندش ایرانی می شود

مهرداد صدری، مدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال اعلام کرد: "فرزند تبعه خارجی که محل تولد یکی از والدینش در ایران باشد، ایرانی شناخته می‌شود."
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)، آقای صدری همچنین گفته که فرزند تبعه خارجی که در ایران متولد شود به محض اینکه به ۱۸ سال برسد و یک سال در ایران اقامت داشته باشد، ایرانی محسوب می‌شود.
وی در خصوص ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی نیز گفته براساس ماده ۱۰۶ قانون مدنی صدور اجازه این ازدواج بر عهده دولت است و افزود:"بدون مجوز هیچ دفتر ازدواجی حق ثبت ازدواج را ندارد و در ابتدا دولت باید اجازه این پرونده زناشویی را صادر کند و پس از آن که این مورد نزد اداره کل هویتی ایرانیان خارج از کشور ثبت شد، این ازدواج صورت گیرد."