-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۲۸, پنجشنبه

هشدار کلنتن درکابل: نسبت به مشکل آفرینی های ایران هشیار باشید


هیلاری کلنتون وزیرامور خارجه امریکا درگفت وگوی اختصاصی با تلویزیون خصوصی طلوع درکابل هشدار داد که ایران در روند صلح وثبات درافغانستان دست به «مشکل آفرینی» خواهد زد. خانم کلنتون این سخنان را درست درلحظه هایی درکابل بیان کرد که درشمال افریقا، معمرقذافی دکتاتور پیشین لیبیا درخیابان های شهر سرت به دست توده های خشمگین درحال چنواری شدن بود. سفر هیلاری از لیبیا به عمان وسپس به کابل جزوی از تلاش های دپلوماتیک اخیر امریکا دررابطه به ایجاد اجماع متحدان آن کشور علیه ایران است که این تلاش ها بعد از افشای برنامه ترور سفیرعربستان سعودی از سوی ایران سرعت گرفته است.
هیلاری درادامه گفتارش افزود که رژیم ایران نه تنها درافغانستان بلکه درهمه جای دنیا برضد منافع امریکا دست به عمل خواهد زد. وی ضمن اشاره به افشای توطیه اخیر ایران برای کشتن سفیرعربستان درواشنگتن گفت که باید دربرابر اقدامات ایران هشیار بود و امریکا درهیچ حالتی مردم افغانستان را تنها رها نخواهد کرد. تاکید هیلاری کلنتن دردفاع از افغانستان درواقع یک پاسخ به سه مخاطب- پاکستان، ایران وطالبان بود.
اظهارات وزیرخارجه امریکا در ارتباط به احتمال افزایش مداخلات ایران درامور داخلی افغانستان پس ازآن شکل علنی تر به خود گرفته است که شبکه های ایران، این جا وآن جا به هدف اخلال مناسبات وگفت وگوی های دوجانبه میان افغانستان وامریکا درخصوص مساعد سازی شرایط برای امضای پیمان استراتیژیک میان دو کشور، یک رشته نهاد های تبلیغاتی وشبه مذهبی را تشکیل داده و همه روزه با بهره گیری از آزادی مطبوعات درافغانستان، تحریکات خود را ادامه داده است. این درحالی است که آزادی مطبوعات درایران وجود نداردوصدها خبرنگاروروشنفکرمنتقد رژیم درزندان ها به سرمی برند.