-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

سیاست حکومت کمراقتصاد افغانستان را خم کرده


مسوولان اتاق های تجارت و صنایع افغانستان یک بار دیگر به حکومت افغانستان هشدار دادند که در بخش عملی ساختن قرارداد تجارت و ترانزیت با پاکستان موقف جدی را اختیار کند.

شماری از سرمایه داران افغان و مسوولان اتاق های تجارت و صنایع افغانستان، حکومت این کشور را متهم می کنند که در جهت تطبیق توافقنامه ی تجارت و ترانزیت با پاکستان، موضع جدی را اختیار نکرده است.

این افراد به روز یکشنبه در نشستی در کابل گفتند، تا زمانی که حکومت افغانستان با جدیت در این بخش عمل نکند، پاکستان این توافقنامه را عملی نخواهد کرد.

مسئولان اتاق های تجارت افغانستان می گویند که پاکستان پیمان تجارت وترانزیک با افغانستان را زیرپا می کند. محمود کرزی معاون هیات مدیره اتاق های تجارت خواهان قطع واردات کالا از پاکستان است:

« حکومت باید در مقابل پاکستان موقف جدی اختیار کند، مردم افغانستان حیثیت خریدار را دارند، پیسه به دست شان است و به پاکستان می دهند، در دنیا هیچ ملتی مثل حکومت و مردم افغانستان مجبور نیست.

وقتی پاکستان در مقابل ما این چنین برخورد می کند باید از واردات آن ها  به افغانستان جلوگیری شود.

آنها منافع افغانستان را به خطر می اندازند و در مقابلش هیچ واکنش نشان داده نمی شود.»

سال قبل قرارداد تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به امضا رسید.

به اساس این قرارداد، باید به مشکلات تاجران افغان در بندر کراچی و دیگر بنادر رسیدگی شود، موتر های بابری تاجران افغان به پاکستان اجازه ی ورود بیابد و حق انتقال اموال آنان از طریق پاکستان به افغانستان داده شود

اما به گفته تاجران افغان، تا هنوز این توافقنامه تطبیق نشده است و این تاجران حکومت افغانستان را به بی کفایتی در این بخش متهم می کند.

وزارت تجارت می گوید: مشکلات ترانزیتی نیز تابع شرایط سیاسی در افغانستان و منطقه است.

انوار الحق احدی وزیر تجارت و صنایع می گوید:

« ترانزیت یک مشکل بزرګ ماست، بدبختانه وقت زیاد ما بالای همین مساله ضایع می شود.

اما متاسفانه ما چاره ی دیگر نداریم، ترانزیت هم تابع حالات سیاسی است و شرایط کنونی افغانستان در حالت بحرانی و توفانی قرار دارد.

من به جرئت گفته می توانم که ما در این بخش کاستی نداریم، اگر موضوع موقف به میان آمده، موقف جدی را  اختیار کردیم و اگر مساله ابتکار بوده، ابتکار هم کردیم.»

اما آقای احدی می گوید: مشکلات ترانزیتی با پاکستان از سه ماه به این طرف کاهش یافته است.

به اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع اکنون اضافه از 50 درصد اموال تجارتی از طریق پاکستان وارد افغانستان می شود.