-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

ازخواندن این گزارش نگذرید

نويسنده : دكترحسن طوالبه --

اگر مخالفان سیاست ایران درافغانستان کمی غافل باشند، شبح جاسوسان ایرانی درداخل خانۀ شان به شکنجه وتحقیر آن ها خواهد پرداخت. به عنوان مثال زنده، این گزارش را بخوانید: اطلاعات ايران يكي از ارگان هاي اطلاعاتي جهان سوم است كه شكنجه بدني و رواني را بكار مي‌گيرد، ساده ترين ابزاري كه بر عليه مخالفان بكار گرفته, روي زمين كشيدن و پس از آن دار زدن بر چوبه هاي دار يا تيرهاي برق است. ولي وقتي مخالفي خارج از دسترس‌شان باشد، همچون وضعيت ساكنان كمپ اشرف، كه در ولایت ديالي در شمال شرق بغداد واقع است، و تعدادشان بالغ بر 3500 مرد و زن و كودك مي‌باشد و خارج از دسترس (اطلاعات) ايران قراردارند، برخورد با آنان از طريق دولت عراق صورت مي‌گيرد.
اطلاعات ايران براي شكنجه ساكنان اشرف در عراق به نيروي سپاه قدس به رياست قاسم سليماني و تشكيلات فرقه گرا كه ارتباطات محكمي با رژيم ايران دارند، تكيه دارد.
از آوريل 2009 ساكنان اشرف با دو نوع شكنجه و قتل عمد روبرو هستند، اول حملات نظامي مستقيم به كمپ، كه به مرگ ده ها مردو زن, و جراحت صدها تن از آنان منجر شد. درد و رنج مجروحين بسيار دردناك بود، چراكه نيروهاي عراقی آنان را از دارو منع كرده و دربرابر دسترسي آنان به بيمارستان هاي دولت عراق براي عمل جراحي سنگ اندازي نمودند.
ديگر به اسم كمپ چيزي باقي نمانده، بلكه حقيقتا تبديل به زنداني بزرگ شده است، شايد خواننده گرامي در كشور خودش يا در تلويزيون زندان هايي را ديده باشد، همه زندان ها با ديوارهاي بسيار بلند محصور شده‌اند وسيم هاي خاردار نيز آن را بلندتر كرده است، تا زندانيان نتوانند فرار كنند. اما دورتادور كمپ اشرف خاكريزهاي بسيار بلند زده شده است، مثل آن هايي كه كشورها در جبهه جنگ مي‌زنند، و برج هاي بتوني در گوشه هاي كمپ براي زير نظر داشتن ساكنان داخل آن، همچنان كه برج هاي بلندي با پروژكتورهاي پرقدرت نيز براي سادگي مراقبت نصب شده اند، و روي آن ها 300 بلندگو نيز نصب شده كه فراخوان ها، تهديد و تحقير علیه ساكنان و مجاهدين را پخش مي‌كند، دوربين هاي فيلمبرداري مخفي تصوير يكي از عناصر اطلاعات رژيم ايران به نام (كريم شيخ) را با لباس ارتش عراق و درحالي كه به تحريك و جنگ رواني بر عليه سكان مشغول است, ضبط كرده اند. قسمتي از گفته هاي او در يك فقره از جنگ رواني:” اي منافقين ساكن كمپ، شما اشغال هستيد، اي سازمان منافقين ، مردم عراق از شما نمي‌گذرند، اگر سلاح داشتم، آنرا برعليه شما مسلح مي‌كردم، شما نه انسانيد، نه فرشته، هيچ بشري مثل شما نيست ، شما نوعي ويروس هستيد. تمام دنيا زير ورو شدو ايران مانده است، رهبريتان شما را به سوي مرگ ميراند تا به ازاي آن پول بگيرد, هركس كه به قانون اساسي ولايت فقيه رأي نداده نمي تواند رئيس جمهور بشود، كه اشاره به رئيس جمهور مريم رجوي است”.
جنگ رواني مستمر عليه ساكنان اشرف مدت هاي مديدي است كه شبانه روز ادامه دارد، و تا قبل از پايان مهلتي كه مالكي براي بستن اشرف تا پايان سال جاري 2011 معين كرده است، روز به روز افزايش مي‌يابد، در پرتو اين اقدامات انتظار نمي‌رود كه عمليات، بدون كشتار وسيع ساكنان اشرف اجرا شود.
منفعت دولت عراق از اين عمل چيست؟ آيا منفعت او در باز پس گرفتن زمينهايي است كه به ادعاي دولت كمپ در آن قرار دارد؟ و آيا منفعت او در اخراج يك سازمان به ادعاي او تروريستي از كشور است؟
اگر موضوع باز پس گيري زمين بوده، دليلي واهي است چراكه زمين عراق بسيار گسترده است و مي‌توان به صاحبان آن با بهتر از آن غرامت داد، با اين فرض كه رژيم سابق قبلا به صاحبان آن غرامت نداده باشد؟ ولي در مورد ادعاي اينكه اين سازمان تروريستي است، همان طرف هايي كه سازمان مجاهدين خلق را در ليست تروريستي قراردادند، از ليست بيرون آوردند، اتحاديه اروپا حتي دولت آمريكا را هم به حذف سازمان از ليست تروريستي فراخواند، همچنين 94 عضو كنگره آمريكا وزارت خارجه آمريكا را به حذف سازمان از ليست تروريستي فراخواندند.
فراخوان هايي از دهها سازمان حقوقي و انساني جهان و اعضاي پارلمانها از سراسر جهان برخاسته كه خواستار قرارگرفتن كمپ اشرف تحت حفاظت بين المللي هستند. ولي دولت عراق گوشهايش را به همه اين فراخوانها بسته و بر اجراي خواسته تماما ايراني بستن اشرف و اخراج اشرفيان يا اگر وضعيت اقتضا كند، كشتن آنها قاطع است.
بار ديگر سئوال مي‌كنيم دليل اشتياق دولت مالكي به بستن كمپ و اخراج ساكنانش با زيرپا نهادن همه فراخوانهاي بين المللي و ملي عراقي چيست؟ آن هم در زماني كه شهروند عراقي احساس مي‌كند كه رژيم ايران بدخواه عراقيان است و در كشتن افسران و دانشمندان و انسان هاي شريف آن ها بجد كار مي‌كند، و با بازكردن مجاري آبهاي فاضلاب به رودخانهها, خاك عراق را آلوده كرده وبه منابع زندگي شان آسيب رسانده است، و باعث مبتلا شدن ساكنان آن بخصوص اهالي ولایات جنوبي به بيماري هاي مختلف شده است .