-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

آدرس ملاعمرمن هستم، دنبال پاکستان چه می گردی؟

خانم هما سلطانی عضو مجلس نمایندگان باردیگرسربرآورد و کرزی را متهم کرد که مشکل داخلی افغانستان را به پاکستان نسبت می دهد. او گفت اگر حکومت خواهان مصالحه با طالبان است؛ چرا از طریق من با ملاعمر تماس نمی گیرد تا با وی ملاقات کند؟
ازچهارماه پیش که هما سلطانی مدعی شد ملاعمردرخانه اش مهمان است، نه امنیت ملی ونه هم پلیس... هیچ کسی به خود زحمت نداد که بروند ازنزدیک ببینند که درخانه او چه کسی حضور دارد؟
این چه رازسربه مهری است!

سلطانی گفت: از همین میز پارلمان از چهارماه به این‌سو به تمام جهان این موضوع را رسانده‌ام که خانه‌ من آدرس ملا عمر است. هرکس می‌خواهد به ملا عمر برسد، خانه من آدرس ملا عمر است. گپ فکاهی‌ هم نیست و گپ من جدی است. اما متاسفانه آقای کرزی می‌گوید که من با پاکستان مذاکره می‌کنم.
اما شماری ازمردم می گویند که خانۀ هما سلطانی، آدرس ملاعمرنه، بل دفترمحلی استخبارات پاکستان است.

هما سلطانی این بار سخن تازه یی به میدان کشید. او گفت: کرزی ازطریق مارشال فهیم تلاش دارد در بدل یک میلیون دالر، خانه و موتر رشوت زمینه‌ گفتگوی خصوصی و رودررو با ملا عمر را فراهم سازد ولی ملا عمر تحت شرایطی که در گذشته با رییس‌جمهور مطرح شد، آماده‌ی مذاکره است. این درحالی است که هیچ کسی اظهارات خانم سلطانی را جدی نمی گیرد وحتی رئیس مجلس گفت سخنان سلطانی با عقل جور نمی آید.
جای سوال این است که چرا حکومت، پارلمان، امنیت ملی وپلیس ازجوابدهی به استدلال های سلطانی فرارمی کنند؟ اگرادعا هایش غلط است، به مردم از طریق رسانه ها مردم را قناعت بدهند.
هما سلطانی می گویدکه آقای کرزی همیشه دنبال آدرس ملاعمرمی گردد وپیدا نمی کند. من آدرس ملاعمرهستم. ملاعمربرای شروع مذاکره خواسته های وشرایطی دارد. اگرکرزی درگفته هایش صادق است واصل مذاکره را به یک بازی مبدل نکرده، چرا به درخواست من جواب نمی دهد؟
درپس این ماجرا، رازمهمی است که بعد ها افشا خواهد شد.