-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

رضایت ایران ازمقاومت کرزی برضد امریکا

ایرنا خبرگزاری دولتی ایران از «مقاومت» رهبران حکومت افغانستان دربرابرفشای های امریکا درمورد پیمان استراتیژیک میان دوکشور،  ابراز رضایت کرد. این خبرگزاری که بازتاب دهندۀ مستقیم نظریات مقامات رسمی ایران است، به روز پنجشنبه همزمان با سفر هیلاری کلنتون وزیرخارجه امریکا به کابل نوشت:
آنچه كلينتون به عنوان وزير امور خارجه آمريكا در اين سفر خواهد كرد، احياي فشارها بر مقامات دولت افغانستان براي پذيرش قالب هاي رفتاري و روندي آمريكا به دلايل استراتژيكي و انتخاباتي خواهد بود، اما در وضعيت موجود به نظر نمي رسد كه دستيابي واشنگتن به اين اهداف به راحتي صورت گيرد؛ چرا كه ساختار امروز سياسي افغانستان به دليل ماهيت گسترده كمك ها و حمايت هاي منطقه اي به شدت از روندها و جهت گيري هاي منطقه اي تاثير مي پذيرد و مقامات كابل تلاش مي كنند تا حداكثر منافع را متوجه كشور خود سازند و نمونه آن مقاومت مقامات افغانستان در برابر فشارهاي واشنگتن در برابر تسريع امضاي پيمان استراتژيك است.
خبرگزاری دولتی ایران به نمایندگی از «منافع ملی» افغانستان توضیح داد:
در نهايت، اگرچه مقامات آمريكايي تلاش مي كنند تا قالب هاي رفتاري خود را بر ساختار سياسي دولت افغانستان تحميل كنند، اما به نظر مي رسد كه ساختار موجود افغانستان برخلاف سال هاي اول تشكيل، منافع ملي اين كشور را در چارچوب منافع و روندهاي منطقه اي تفسير خواهد كرد.