-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبه

اختراع سی میلیون بسیجی درایران

می خواهند ایران را به یک پادگان نظامی مبدل کنند و به تن همه جوانان کشور اونیفورم سپاهی بپوشانند تا مطمئن شوند که کسی در برابرشان خیزش نخواهد کرد و زبان به اعتراض نخواهد گشود.
سرتیپ پاسدار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفت: آن ارتش بیست میلیونی که حضرت آیت الله خمینی وعده داده بود، کم است. ما می خواهیم تعداد بسیجیان را به سی میلیون نفر افزایش دهیم.
یک حساب سرانگشتی کنید: اگر ایران 76 میلیون نفر جمعیت داشته باشد، نیم آنان زن هستند – می ماند 38 میلیون نفر که نصف آنان زیر 18 سال هستند، می ماند 18 میلیون نفر – که یک سویه آن ها بالای 50 سال هستند، می ماند حدود 12 میلیون نفر – پس از کجا می خواهند بسیج 30 میلیون نفری برپا کنند؟
یعنی می خواهند همه نان آوران ایران را در خدمت رژیم درآورند؟
حقوق آن ها را چه کسی خواهد داد و از کدام بودجه تامین خواهد شد؟