-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

گفت وگو با جیوپاکستان؛ پاسخ یک سوال به زبان اردو

به گزارش دفتررسانه های ریاست جمهوری، آقای کرزی درگفت وگو با تلویزیون جیو پاکستان، به یک پرسش دیگر خبرنگارجیو، به زبان اردو پاسخ داده بود. این هم سوال وپاسخ.
سوال:
یک گله دیگر که برادر دو گانگی شما دارد این است زمانی که روابط ما با امریکا تیره شد برادر ما حامد کرزی با امریکا ایستاد و علیه ما سخنرانی کرد. گفته می شود که اگر امریکا با پاکستان جنگ نماید افغانستان در کنار امریکا خواهد ایستاد؟

پاسخ:

خدا ناخاسته اگر کدام وقتی میان امریکا و پاکستان جنگ صورت گیرد، ما با پاکستان خواهیم بود. همانند که پاکستان به ما جا داد، همان طوری که پاکستان ما را برادر فکر کرد و به صفت مهاجر در آنجا باعزت بود و باش کردیم، همان گونه ما نیز برادری خواهیم کرد. در صورتی که مردم پاکستان به کمک افغانستان نیاز داشته باشد، ما با شما خواهیم بود.
افغانستان برادر شماست، اگر بر پاکستان حمله شود و اگر مردم پاکستان به کمک افغانستان نیاز داشته باشد، افغانستان در کنار شما خواهد ایستاد، افغانستان برادر شماست. باوجود همه چیزهای که دستگاه پاکستان در برابر افغانستان انجام داده است، افغانستان هیچگاهی پذیرائی، مهمانوازی و احترام و برادری را که مردم پاکستان به مردم افغانستان انجام داده اند، فراموش نخواهند کرد. پنج میلیوین مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کرد. هر کشوری که بر پاکستان حمله نماید، افغانستان با پاکستان ایستاده خواهد شد. افغانستان برادر پاکستان خواهد بود. افغانستان هیچگاهی برادر خود را فریب نخواهد داد.