-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

من ازرئیس جمهور کرزی راضی هستم


صبغت الله سنجرمسؤول پالیسی ریاست جمهوری افغانستان درگفت وشنود با خبرگزاری بست باستان گفت: پاکستان میزبان بسیار خوبی برای مردم افغانستان بوده و بالای مردم افغانستان بسیار حق دارد، رییس جمهور افغانستان پاسخ خود را به این پرسش با رعایت عرف و عنعنات افغانی بیان کرده‌اند، در صورتی که پاکستان مورد حمله قرار گیرد، مردم افغانستان در کنار مردم پاکستان خواهد بود، اما این به این معنا نیست که ملت افغانستان در کنار لانه‌های تروریستی آن سوی خط دیورند خواهد بود.
جواب: به تازه گی، افغانستان پیمان استراتژیک را با هند امضا کرده است، آیا این اظهارات رییس جمهور اثرات منفی بالای روابط هند و افغانستان نمی‌گذارد؟
قطعن قطعن، به خاطر این که کار‌شناسان کشور هند که در طول تاریخ با افغانستان مناسبات عنعنوی داشته است، زود قضاوت نمی‌کنند، مثل کار‌شناسان ما، آن‌ها تمام جوانب قضیه را مطالعه می‌کنند و بعداً موضع گیری می‌کنند. من فکر می‌کنم کار‌شناسان عزیز ما یک مقدار پیش از وقت قضاوت کرده اند.
سوال: این گونه اظهار نظر‌ها از جانب رییس جمهور، شایعاتی را مبنی بر این که «آی. اس. آی» افراد بسیار نزدیک به رییس جمهور دارد، تقویت نمی‌بخشد؟
جواب: یک آدم بزرگ که روی منافع ملی فکر می‌کند، نباید تابع شایعات باشد.
سوال: شما می‌دانید که رییس جمهور یک کشور، وقتی سخن می‌گوید، سخن وی مربوط به خودش نیست بلکه به نماینده گی از مردمش سخن می‌گوید، آیا شما فضای حاکم در جامعۀ افغانی را چنین می‌بینید که مؤید سخنان رییس جمهور باشد؟
جواب: رییس جمهور افغانستان این موضوع را نگفته‌اند که در جنگ طرف پاکستان را می‌گیرند،‌‌ همان گونه که شما گفتید که رییس جمهور به نماینده گی مردم صحبت می‌کند، یقیناً اگر مردم پاکستان مورد حمله قرار گیرد، آغوش گرم مردم افغانستان در مقابل آنان باز خواهد بود.
سوال: اما باربار، رییس جمهور خود اشاراتی به این موضوع داشته است که در حملات تروریستی که مردم ما کشته می‌شود، پاکستان دخالت دارد، چطور ممکن است که آنان ما را می‌کشند و ما آغوش خود را در مقابل آنان باز می‌کنیم؟
جواب: سخنان رییس جمهور به این معنا نیست که ما از حلقات تروریستی پشتیبانی می‌کنیم.
سوال: گفته می‌شود که رییس جمهور به مشوره های مشاورین کمتر اعتنا می‌کنند، یا دست کم، مشاورین فاقد ارایۀ مشوره‌های خوب به رییس جمهور‌اند؟
جواب: من به عنوان کسی که به مدت پنج سال در ریاست جمهوری کار می‌کنم، از کار کرد خود راضی هستم! رییس جمهور افغانستان نه تنها تلاش می‌کند که با مشاورین خود مشوره کند، بلکه از تمام نهاد‌هایی که به نماینده گی از مردم کارمی کنند، همیشه جویایی مشوره بوده و هست.
سوال: جدا از این که شما مسؤول پالیسی ریاست جمهوری هستید، از اتخاذ سیاست‌های رییس جمهور که به سیاست‌های فصلی و زود هنگام تعبیرشده راضی هستید؟
جواب: پالیسی که ریاست جمهوری به نماینده گی مردم افغانستان اتخاذ می‌کند، چیزی است که کاملاً روی آن فکر شده و آگاهانه موضع گیری شده است.