-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

ازانتقال 14 نوجوان به مراکزتروریستی جلوگیری شد
نیروهای امنیتی ولایت پروان از دستگیری دو فرد مشکوک خبر داده اند که می خواست 14 تن از نوجوانان بی خبراز دنیا را به پاکستان انتقال دهد.
نام این شخص ذکرنشده اما نوجوانان که عمدتاً از ولایات تخار و کندز هستند، دستگیر شده و ازانتقال آنان به پاکستان جلوگیری شده است. مقامات ولایت "پروان" گفته اند که این جوانان به هدف آماده شدن برای اجرای عملیات انتحاری درداخل افغانستان به پاکستان برده می شدند.  

روشنا خالد سخنگوی والی پروان نیز تاکید کرد که مخالفان مسلح دولت، قصد داشتند این کودکان را برای آموزش حملات تروریستی به پاکستان منتقل کنند.

"روشنا خالد"، درمورد هویت دوفرد دستگیرشده جزئیات نداد.

وی گفت  این نوجوانان پس از دستگیری، به خانواده‌های خود در ولایات "قندوز" و "تخار" تحویل داده شدند.