-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱, سه‌شنبه

شمشیرهای دپلوماسی هنوز برهنه اند نتایج لویه جرگۀ اخیر درکابل، باعث واکنش های متضاد از سوی روسیه ونیروهای پیمان اتلانتیک شمالی ناتو- شده است.
سخنگوی ناتو درامور غیرنظامی ابراز عقیده کرد که حضور نیروهای بین المللی درافغانستان
« به خواست دولت افغانستان وسازمان ملل متحد» درین کشور حضور دارند. دومینیک میدلی به همسایه های افغانستان اطمینان داد که نباید از حضور ناتو درافغانستان « ترس داشته باشند.»
سخنگوی ناتو بدون اشاره به کشوری خاص، درواقع نسبت به موضع گیری های ایران و اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه واکنش نشان داد.
ایران از قبل با اهداف ناتو امریکا درافغانستان مخالفت خود را اعلام داشته است.
روزگذشته  سرگی لاروف وزیرخارجه روسیه- کشورقدرتمند درمنطقه- درقزاقستان گفت که امریکا باید دربارۀ این که پس از سال 2014 هنوز هم نیروهایش را درافغانستان درچهارچوب «پایگاه نظامی» نگه خواهد داشت، «وضاحت دهد.»
وی افزود: اظهارات قبلی امریکا درمورد خروج از افغانستان با تصمیم تازه آن کشور درمورد حفظ حضور نظامی پس از 2014 باهم در تضاد قرار دارد.
لاروف توضیح کرد که امریکا باید « از لحاظ سیاسی منافع کشورهای این منطقه پر جنجال که افغانستان در آن موقعیت دارد» را درنظر داشته باشد. فکر می شود که هنوز توافق نهایی عقب درهای بسته میان روسیه وامریکا درمورد ادامه حضور درافغانستان حاصل نیامده است.
این مسأله جای گفتن دارد که اخیراً مقامات کابل امتیاز بهره برداری از ذخایرنفت شمال افغانستان را به کمپنی های چینی واگذار کردند که این اقدام می تواند واکنش منفی روسیه و امریکا را درپی داشته باشد.