-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۱, سه‌شنبه

سیاحت وسفرخرج به بهانۀ رسیدگی به قضیه ترور استاد ربانی


ریاست جمهوری افغانستان خبرداد که رویداد ترور استاد ربانی درسفر یک هیأت دولتی به اسلام آباد، بررسی خواهد شد. معلوم نیست که تیم حاکم ازین اقدام چه محاسباتی نزد خود دارد. سفر هیأت به پاکستان مگر چه چیزی را می خواهد اثبات کند؟
درصورتی که امنیت ملی مدعی است که مستندات کافی برای  اثبات این که فرد انتحاری از پاکستان برای کشتن استاد ربانی آمده بود، دراختیار دارد، هیأت اعزامی چه چیزی را می خواهد به دست بیاورد؟ مگر پاکستان برای این ها کدام امتیازی خواهد داد یا دست داشتن استخبارات خود درین ماجرا را اذعان خواهد کرد؟
سفرهیأت دولتی که ازقبل ناکام است، صاف وساده فریب دادن مردم است و یک مقدار «پیدا گری» به یک گروه دیگر از حکومتی ها که چنگ به خزانه می زنند وبه سفر می روند.
ساده لوحی محض سیاسی تیم حاکم کم کم دارد خنده آور می شود اما یک نکته جدی می توانددرپس این سفرهای نمایشی وتبلیغاتی مضمر باشد وآن این که تیم حاکم برای تسلی طرفداران استاد ربانی دست به این گونه صحنه سازی های مضحک می زند که گویا دولت این مسأله را «با جدیت پیگیری» خواهد کرد.
هیأت دولتی هیچ دست آوردی به جز چیزی به نام «ادامۀ همکاری ها درین زمینه» به کابل نخواهد آورد. فرسودگی این چنین اقدامات درحدی است که حتی ممکن است جانب پاکستان به اثبات برساند که توطئه ترور استاد ربانی از داخل حلقاتی دردرون دولت افغانستان سازمان دهی شده بود!
تیم حاکم به شمول رئیس جمهور و آقای مارشال که این شعبده بازی ها را سازماندهی می کنند، لطفاً درقدم اول به این پرسش جواب بدهند که کار کمیسیون رسیده گی به حادثه ترور احمدشاه مسعود فقید به کدام نتیجه یی درخشان رسید که مأموریت کنونی درباره ترور استاد ربانی دست آوردهایی داشته باشد. حالا هیچ کسی درباره آن کمیسیون پرطمطراق وتبلیغاتی که ده سال درسطح عالی ترین مرجع تصمیم گیری دولت اتخاذ شده بود، چیزی نمی گوید.