-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

به پاکستان اعتماد ندارم؛ درجنگ روانی ناکام هستیم

تروریست نه قوم می‌شناسد و نه هیچ چیز دیگر را. زمانی که تروریستان می‌آیند و فرزندان من، تو و دیگران را می‌کشند پس نباید به سخنان آنها اعتماد کرد».
درحالی که مقامات حکومت کابل نغمۀ  تازه یی را درمورد همکاری پاکستان درخصوص اسرارترور استاد ربانی شروع کرده اند، رئیس امنیت ملی آقای رحمت الله نبیل درمحضرپارلمان گفت که وی به وعده های پاکستان برای همکاری درباره بررسی و معرفی عوامل تروراستاد ربانی اعتماد ندارد. آقای نبیل گفت که درین باره پیشرفت هایی صورت گرفته است. وی گفت ده سال تجربۀ کاری به امنیت ملی افغانستان آموخته است که بعید است پاکستان درین رابطه همکاری کند.
درین حال جنگ روانی شدیدی از سوی نفرات طالبان وهواداران شان درکابل ودیگرشهرها گسترش یافته است. از چندی به این سو تقریباً به طور علنی ترانه های بدون موزیک طالبان درتلفن ها شنیده می شود و انتشار وتوزیع سی دی های تبلیغاتی طالبان که بیشتر به توحش روانی دامن می زنند، درشهر دیده شده است.
آقای نبیل درین خصوص گفت: «جنگ روانی بخش بسیار مهم جنگ‌های استخباراتی است. متأسفانه در این بخش بسیار ناکام بوده‌ایم». به گفته سرپرست ریاست امنیت ملی این اداره سی سال پیش توسط یکی از سازمان‌های استخباراتی بسیار قوی بنیان گذاری شده، اما شیوه‌ها و تاکتیک‌های استخباراتی آن زمان در حال حاضر پاسخگوی نیازمندی‌های کنونی نیست.
سرپرست ریاست امنیت ملی گفت که دلیل ناکامی این اداره در مبارزه با جنگ استخباراتی عدم دسترسی امنیت ملی به امکانات جدید می‌باشد. او گفت تاکنون شعباتی را که در بخش مبارزه با جنگ روانی کار کند، در اختیار ندارد.
به گفته آقای نبیل، طالبان چهار سال امنیت ملی افغانستان را در کنترل داشته و از تمام جزییات این اداره اطلاع دارند. او گفت که به همین دلیل می‌خواهد تغییرات گسترده‌ای را در این اداره به وجود آورد.
تروریست قوم نمی‌شناسد! شماری از نمایندگان از آقای نبیل انتقاد کردند که در زندان‌های امنیت ملی پشتون‌ها شکنجه، آزار و اذیت می‌شوند. اما او با رد این مسأله گفت که تروریستان قوم نمی‌شناسند. او گفت: «من با این حرف مطلقاً موافق نیستم.
تروریست نه قوم می‌شناسد و نه هیچ چیز دیگر را. زمانی که تروریستان می‌آیند و فرزندان من، تو و دیگران را می‌کشند پس نباید به سخنان آنها اعتماد کرد».