-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۸, سه‌شنبه

پیش نویس پیمان استراتیژیک به زودی به پارلمان می رود


براساس نامۀ خبری ریاست جمهوری، حامد کرزی در دیدار با مجمع اصلاح طلبان ولسی جرگه گفت :

سند توافقنامه ستراتیژیک با ایالات متحده امریکا در روشنایی مشوره های لویه جرگه عنعنه یی، تکمیل شده و مطابق ماده 90 قانون اساسی جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد.

حامد کرزی در مورد امضای موافقتنامه ها با سایر کشور های جهان گفت که پس از کنفرانس بن سند ستراتیژیک را با بریتانیا امضا خواهیم کرد.
این درحالی است که قطب بندی درپارلمان ومخالفت دسته های درون پارلمانی که قبلاً با امضای پیمان استراتیژیک مخالفت شان را ابراز کرده اند، ممکن است درین پروسه موانعی را به وجود آورند. گفته می شود که مقامات امریکایی از ارجاع فیصله های مشورتی لویه جرگه به پارلمان چندان خرسند نیستند؛ اما تیم حکومت برای اثبات جایگاه خودش در قدرت، سعی دارد ازین ابزار به هدف اعمال فشار به جانب امریکایی استفاده کند. گروهی دیگر فکرمی کنند که با این شرایطی که درجرگه روی آن تاکید شده، جانب امریکایی حاضر به امضای پیمان استراتیژیک نبوده و سعی دارند زمان بخرند  ویا شاید منتظر تغییراتی هستند که کمتر کسی ازآن آگاه است.