-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

مصطفی نجار پیام هشدار به کابل آورده بود


وزیرداخله ایران مصطفی نجار درحاشیۀ نشست وزرای مبارزه با مواد مخدر افغانستان، پاکستان وایران درکابل یک رشته دیدار های مهم ومحرمانه یی با مقامات ارشد حکومت
نیز داشت. یک رسانه ایرانی وابسته به سپاه پاسداران نوشت که آقای نجار  در دیدارهای خود با مقامات افغانی نگرانی‏های جمهوری اسلامی ایران از عواقب حضور نیروهای خارجی در افغانستان در افغانستان را مطرح کرد.
این پیام سری وخاص در ملاقات وی با فهیم قسیم معاون اول و کریم خلیلی معاون دوم کرزی ابلاغ شده است. سیاه نمایی درمورد ادامه همکاری های استراتیژیک بین امریکا وافغانستان نکته اصلی درین دیدارهای محرمانه بوده است.