-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

تصمیم تازه در شورای امنیت ملی افغانستان


دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری
خبر
یکشنبه 6 قوس 1390


شورای امنیت ملی مناطق شامل در پروسه دوم انتقال مسئولیت های امنیتی را تصویب کرد
پنجاه فیصد نفوس کشور تحت پوشش پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی قرار می گیرد


در جلسه شورای امنیت ملی کشور که قبل از ظهر امروز در ارگ برگزار شد، حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد کمیسیون انتقال را در مورد واحد های اداری که شامل مرحله دوم پروسه دوم انتقال می گردد را منظور کرد.
به اساس پیشنهاد کمیسیون انتقال و منظوری رئیس جمهوری ولایات بلخ، دایکندی، تخار، سمنگان، کابل و نیمروز به طور مکمل شامل مرحله دوم پروسه انتقال می شود.
به همین گونه شهر های جلال آباد، چغچران، شبرغان، فیض آباد، غزنی، میدان شهر و قلعه نو از جمله شهر های اند که تحت پوشش مرحله دوم انتقال مسئولیت قرار می گیرند.
همچنان ولسوالی های شهر بزرگ، یفتل سفلی، ارغنج، بهارک، تشکان، کشم و ارگو مربوط ولایت بدخشان، ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس، ولسوالی های ناوه، نادعلی و مارجه ولایت هلمند، تمام ولسوالی های ولایت هرات به استثنای ولسوالی های شیندند، اوبی و چشت شریف، ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان، ولسوالی های بهسود، کوز کنر، کامه و سرخ رود از ولایت ننگرهار، تمام ولسوالی های ولایت پروان به استثنای شینواری و سیاه گرد، تمام ولسوالی های ولایت سرپل به استثنای صیاد و ولسوالی های حصه اول بهسود، جلریز و مرکز بهسود از ولایت میدان وردگ شامل مرحله دوم انتقال مسئولیت ها می شود.
گفتنی است که ولایت بامیان و پنجشیر به طور مکمل، ولایت کابل به استثنای ولسوالی سروبی، شهر هرات، شهر لشکر گاه از ولایت هلمند، شهر مزار شریف از ولایت بلخ و شهر مهترلام از ولایت لغمان شامل مرحله اول انتقال مسئولیت ها بودند که مرحله مذکور به موفقیت به اتمام رسید.
قابل ذکر است که با فیصله امروزی حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پنجاه فیصد نفوس کشور تحت پوشش پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی قرار می گیرد.