-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

کلنتن به پاکستان: درتصمیم تان تجدید نظر کنید


وزیرخارجه امریکا ازپاکستان خواست که درتصمیم خود برای عدم حضوردرکنفرانس بن تجدید نظر کند.

خانم کلنتن که درکوریای جنوبی سخن می گفت نسبت به رویداد بمباران بالگردهای ناتو برمواضع نیروهای پاکستانی اظهار تأسف کرد اما از ابرازنظر بیشتر درین باره خود داری کرد.
این درحالی است که امروز نخست وزیرآلمان نیز از پاکستان خواست که درکنفرانس بن که تا پنج روز دیگر  درشهر بن برگزار می شود، اشتراک کند. مرکل افزود که پاکستان جزو بحران منطقه ای است وحضور نماینده آن کشور درین کنفرانس ضروری است.
مقامات پاکستانی سعی دارند از وضع پیش آمده به نفع پاکستان بهره برداری کنند و درمعامله های پس پرده امتیازاتی بزرگ بگیرند.