-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

گازگروپ مبلغ سه افغانی برای شهروندان کابل تخفیف داد


درحالی که زمستان سخت جمعیت نزدیک به پنج میلیونی کابل را درچنگال خود می فشارد، شرکت گازگروپ اعلام کردکه به منظور کمک به شهروندان کابل، درهرکیلو گاز مبلغ سه افغانی تخفیف آورده است.
نمایندگی های گاز گروپ در هفته های اخیر که بهای هرکیلو گاز حتی تا یک صد افغانی معادل دو دالر بلند رفته بود، با این استدلال که گاز را قبلا به قیمت بلند خریداری کرده اند، در برابر فشار های ریاست مواد نفتی مقاومت نشان می داد و تقریباً بخش اعظم ذخایراحتکاری خود را به بهای بلند به فروش رسانید. این شرکت اکنون می گوید که هرکیلو گاز را مبلغ 65 افغانی به فروش می رساند. گاز گروپ وابسته مارشال فهیم معاونت ریاست جمهوری افغانستان است.
بحران درواردات گاز بعد ازآن بالا گرفت که وزارت تجارت تاجران انحصاری گاز را به احتکار ذخایر گاز متهم کرد وتهدید نمود که جواز فعالیت را ازآنان سلب خواهد کرد. این تهدید توخالی وبی فایده هیچ کسی را نمی ترساند. تاجران عمده همه وابسته های حکومت اند و مواد نفتی و گاز در دست انحصارگران پیرو تیم حاکم درکابل است.