-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۴, جمعه

امریکا بالای ولسی جرگه افغانستان اعتماد نداردرمضان بشر دوست یک تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت: طرفداران ایران و پاکستان تعهدی به این کشورها نداشته بلکه بخاطر پول از این کشورها حمایت می کنند.

آقای بشر دوست می گوید: امریکا هم می تواند این افراد را توسط پول خریداری کرده و سند را بالای شان امضا نماید.

احمد سعیدی یکی از کارشناسان مسایل سیاسی می گوید که امریکا این را می داند که اعضای ولسی جرگه به امضای سند ستراتیژیک مخالفت می کنند.

به گفته وی امریکا می خواهد این سند را با حکومت افغانستان طوری به امضا برساند که نیازی  برای تایید آن به ولسی جرگه پیدا نشود:

« آنچه که من می دانم این سند منحیث یک اعلامیه میان افغانستان و امریکا امضا می شود نه پیمان ستراتیژیک، آنها تشویش دارند که این موضوع را پارلمان افغانستان به تحریک ایران و پاکستان این مساله را به چالش می کشد.»

سعیدی می گوید: مسولان سفارت امریکا برای وی گفته اند که امریکا با حکومت افغانستان سند ستراتیژیک را به خاطری امضا نمی کند که بالای ولسی جرگه باورمند نیست.

بنابر گفته این آگاه سیاسی، علاوه بر نفوذ در ولسی جرگه در شماری از وزارت خانه های حکومت افغانستان نیز کشورهای همسایه نفوذ خود را دارند که به منافع این کشورها کار می کنند.

این نگرانی ها بعد از آن افزایش یافت که مقامات وزارت خارجه ایران گفت: حکومت افغانستان در امضای سند ستراتیژیک با امریکا حساسیت های همسایه گانش را در نظر داشته باشد.