-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

قتل يك دانشجو در كابل و تجاوز به يك آموزگار در بغلان

روزنامۀ ماندگار- کابل
معصومه حیدری دانشجوی رشته حقوق دانشگاه کاتب، چهارشنبه شب هفته‌ی گذشته در منطقه‌ي دشت‌برچي شهر كابل از سوي افراد ناشناس كشته شد.

نزديكان معصومه می‌گویند که او هنگامي كه از دانشگاه به سوي خانه بر مي‌گشت، به ضرب چاقو به گونه‌ي بي‌رحمانه از پا در آمده است.
تاكنون علت و انگیزه اين قتل مشخص نشده است و تحقيقات پوليس ولايت كابل در اين زمينه جريان دارد. به گفته‌ي نزديكان اين دانشجو، او كدام دشمني شخصي باكسي نداشته است.
كشته شدن بانو حيدري، نگراني شديد دانشجويان دختر دانشگاه‌هاي كابل را به بار آورده است. بانوان دانشجو مي‌گويند كه اگر دولت در اين زمينه توجه جدي نكند، فاميل‌هاي شان ديگر اجازه‌ي رفتن به دانشگاهها را براي آنها نخواهد داد.
اين درحالي است كه در هفته‌ي گذشته يك دادستان دادستاني مبارزه با مسكرات و مواد مخدر در كابل از سوي «مافياي مواد مخدر» ترور شد.
تجاوز بر يك دختر در بغلان روز پنجشنبه هفته گذشته يك دختر 22 ساله در ولسوالي بغلان مركزي ولايت بغلان، از سوي «افراد مسلح غيرمسوول» مورد تجاوز جنسي قرار گرفته است.
اين دختر كه «فهميه» نام دارد در مكتبي در منطقه پوزه‌ي‌ايشان ولايت بغلان آموزگار است. به گفته‌ي نزديكان فهميه، او هنگامي كه مي‌خواست از مكتب به سوي خانه‌اش برود، از سوي افراد «مسلح غيرمسوول» ربوده شده و مورد تجاوز جنسي قرار گرفته است.
هارون يكي از نزديكان بانو فهميه به روزنامه‌ي ماندگار گفت كه اين افراد پس از تجاوز بر اين معلم، تمامي پول و زيورات او را با خود بردند و از بدن برهنهي او تصوير هم گرفته‌اند.
اقارب فهميه مي‌گويند كه در حال حاضر وضعيت صحي او خوب است و در طب عدلي پلخمري بسر مي‌برد. هارون مي‌گويد كه افراد متجاوز در حال حاضر به گونه‌ي آزاد در ولسوالي بغلان مركزي ولايت بغلان گشت‌وگذار مي‌كنند.
به گفته‌ي آقاي هارون، آنها به پوليس محلي ولايت بغلان و فرماندهي پوليس اين ولايت مراجعه كرده‌اند، اما آن‌ها تاكنون در اين زمينه هيچ اقدامي نكرده‌اند. محمد یونس آرین